Aantal

Aantal mensen met mesothelioom
Sinds 1993 is asbest verboden in Nederland. Volgens de gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie blijft het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt stabiel. Lag het absolute aantal nieuwe mesothelioompatiënten tussen 1999 en 2004 op 400 per jaar, sinds 2005 is dit meestal boven de 500 per jaar. Internationaal vergeleken is dat veel, zoals blijkt uit de cijfers onder Internationale vergelijking. Een verklaring ligt in een verschil in betrouwbaarheid van de registraties in de verschillende landen. Dit verklaart waarom de ziekte in bepaalde andere landen veel minder voorkomt, ondanks dat daar soms meer asbest is gebruikt dan in Nederland (zie onder Gebruik van asbest wereldwijd).

Toename mesothelioom in Nederland (nkr: 1989-2021)
De figuur Aantal mesothelioom naar geslacht en diagnosejaar: 1989-2021 toont het aantal mesothelioomdiagnoses per jaar, totaal en per geslacht voor de periode 1989-2021. De tweede figuur toont de incidentie, het aantal per miljoen inwoners. Tussen 1989 en 2005 is er een stijging te zien in het aantal diagnoses in absolute aantallen van 274 in 1989 tot 502 in 2005. Sinds 2005 ligt dit aantal meestal boven de 500 per jaar, met 545 mensen in 2021. De aantallen in de figuur hieronder zijn iets lager dan de cijfers op cijfersoverkanker.nl omdat de groep ‘pleura non mesothelioom’ niet is meegenomen in de berekening. Mannen vertegenwoordigen in 2021 84% van het totaal. De absolute aantallen zijn sterker toegenomen dan de relatieve aantallen per miljoen inwoners (incidentie) die in de tweede figuur worden weergegeven. De laatste jaren neemt het relatieve aantal slachtoffers per miljoen inwoners af. Klik hier voor een tabel met vergelijking van de sterfte en incidentiecijfers sinds 1989.

Prognose
Lex Burdorf, hoogleraar Gezondheidskunde aan de Erasmus-Universiteit voorspelde in 2018 dat de sterfte aan mesothelioom in 2017 een piek bereikt en daarna geleidelijk af zal nemen. Een afname is in 2021 nog niet te zien in de absolute aantallen. Tot 2035 zal volgens Burdorf nog bij ongeveer 8000 mannen en 1100 vrouwen de diagnose mesothelioom worden gesteld.

Burdorf A (18) Sterfte aan maligne mesothelioom in Nederland: huidige trends en toekomstige verwachting