Overleving

De tijd die mesothelioompatiënten na diagnose nog leven wordt overlevingsduur genoemd. De figuur hieronder laat zien dat over de periode 1995 tot en met 2018 bijna een kwart van de mesothelioompatiënten binnen drie maanden na diagnose overleed en twee derde binnen een jaar. 2018 laat een verbetering zien. De gemiddelde overlevingsduur is ca. 13 maanden na diagnose.

Overleving in maanden na diagnose mesothelioom voor 1995-2018 en voor 2018 alleen (nkr)

De figuur hieronder laat zien dat oudere patiënten gemiddeld korter leven dan jongere patiënten. Deze figuur geeft de overlevingsduur in maanden weer voor alle patiënten samen. Het gaat om statistische gemiddelden. Voor een individuele patiënt is de overlevingsduur ook afhankelijk van de grootte van de tumor, de conditie van de patiënt en de reactie op behandeling.

Overleving naar leeftijd 1995-2018 (nkr)