Overleving

De tijd die mesothelioompatiënten na de diagnose nog leven wordt de overlevingsduur genoemd. Uit de figuur hieronder blijkt dat bijna een kwart (23,9%) van de mensen die in 2021 overleden, meer dan twee jaar na de diagnose nog in leven was. Dit is een verbetering in vergelijking met alle patiënten sinds 1995, waarvan maar 16,2% twee jaar na diagnose nog leefde. Aan de andere kant overlijden nog steeds veel mensen binnen 3 maanden na diagnose. In 2021 was dat 22,4% van de groep. Voor alle patiënten sinds 1995 ligt dat percentage op 21,7% . De gemiddelde overlevingsduur na de diagnose is ongeveer 13 maanden.

Overleving in maanden na diagnose mesothelioom voor 1995-2021 en voor 2021 alleen (NKR)

De figuur hieronder toont aan dat oudere patiënten gemiddeld een kortere levensduur hebben na de diagnose in vergelijking met jongere patiënten. Van de patiënten jonger dan 70 jaar is bijna de helft een jaar na de diagnose nog in leven, terwijl dit percentage voor de 70-plussers bijna een derde bedraagt. Deze figuur geeft de gemiddelde overlevingsduur in maanden weer voor alle patiënten tezamen. Het betreft statistische gemiddelden. De individuele overlevingsduur kan ook variëren afhankelijk van factoren zoals tumorgrootte, de algemene gezondheidstoestand van de patiënt en de reactie op de behandeling.

Overleving naar leeftijd 1995-2021 (nkr)