Asbest en ziekten – hoe effectief waren de beschermende maatregelen?

16-04-2024

De beschermende maatregelen om het risico op door asbest veroorzaakte ziekten te verminderen zijn vandaag de dag een succes in veel westerse landen. Het tempo waarin maatregelen genomen werden, vooral tijdens de periode 1960-1990, had echter hoger kunnen zijn. Echter het grootschalige asbestgebruik in sommige andere landen moet worden beschouwd als een mislukking. Järvholm & Burdorf, 2024

VS verbiedt eindelijk asbest

27-03-2024

De VS heeft als een van de laatste westerse landen een definitief verbod op chrysotiel asbest ( wit asbest) aangekondigd, de enige vorm van asbest die nog steeds gereguleerd is voor gebruik en import in de VS en die het meest wordt gebruikt in chloorbleekmiddel. Bedrijven hebben twaalf jaar tijd om het gebruik van asbest in bouwmaterialen geleidelijk af te schaffen. Forbes, 18 maart 2024