Asbest en ziekten – hoe effectief waren de beschermende maatregelen?

16-04-2024

De beschermende maatregelen om het risico op door asbest veroorzaakte ziekten te verminderen zijn vandaag de dag een succes in veel westerse landen. Het tempo waarin maatregelen genomen werden, vooral tijdens de periode 1960-1990, had echter hoger kunnen zijn. Echter het grootschalige asbestgebruik in sommige andere landen moet worden beschouwd als een mislukking. Järvholm & Burdorf, 2024

VS verbiedt eindelijk asbest

27-03-2024

De VS heeft als een van de laatste westerse landen een definitief verbod op chrysotiel asbest ( wit asbest) aangekondigd, de enige vorm van asbest die nog steeds gereguleerd is voor gebruik en import in de VS en die het meest wordt gebruikt in chloorbleekmiddel. Bedrijven hebben twaalf jaar tijd om het gebruik van asbest in bouwmaterialen geleidelijk af te schaffen. Forbes, 18 maart 2024

EHRM veroordeelt de Zwitserse regering in zaak nabestaanden asbestslachtoffer

13-03-2024

In de zaak van de nabestaanden van asbestslachtoffer Jann tegen de Zwitserse regering oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er sprake was van schending van het recht op een eerlijk proces voor wat betreft het gebrek aan toegang tot de rechter en de duur van de procedure voor de nationale rechtbanken. De federale rechter oordeelde eerder dat de zaak was verjaard. EHRM, 13 februari 2024