Asbestziekten bij automonteurs

06-10-2021

Beroepsmatige blootstelling aan asbesthoudende auto-onderdelen zoals remmen, koppelingen en pakkingen hebben geleid tot een verhoogde incidentie van asbestgerelateerde ziekten onder automonteurs. Langdurig onderzoek onder een grote groep automonteurs in Denemarken vond bij deze groep wel een hoger dan gemiddeld risico op asbestose, maar niet op mesothelioom.  Thomsen, R.W. e.a. (2021)

Nog lang toename mesothelioom in Zuid Korea

27-09-2021

Terwijl landen in West Europa al tekenen zijn van een stabilisatie of zelfs geleidelijke daling in het aantal mensen met mesothelioom laten zien, is daarvan nog geen sprake in Zuid Korea. Verwacht wordt dat het aantal mensen dat daar jaarlijks de ziekte zal krijgen nog tot 2038 toe zal blijven nemen. Kwak, K. e.a. (2021)