Nieuwsbrief Mei Asbestslachtoffervereniging Nederland

27-05-2024

De Nieuwsbrief Mei 2024 van de Asbestslachtoffervereniging Nederland (AVN)
doet verslag van de laatste ledenbijeenkomst met onder andere een toelichting
op de nieuwe Stichting Nazorg (Long)kanker. Oud-longarts Paul Baas is deze
stichting gestart om in Nederland naar Brits voorbeeld professionele
ondersteuning en begeleiding van kankerpatiënten en directe familie te bieden
op medisch, financieel, juridisch en sociaal-maatschappelijk terrein. AVN, mei 2024