Kamerbrief over voortgang aanpassingen asbeststelsel

30-11-2021

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het asbestdossier. Hij gaat in op de voortgang van de wijziging van de regelgeving, de voortgang van SMART-nieuwe stijl, het Validatie- en Innovatiepunt (VIP), de verkenning van verbetermogelijkheden voor de eindbeoordeling en op een aantal aangenomen moties. Rijksoverheid.nl, 26 november 2021

Asbestrisicoberoepen in Canada

24-11-2021

Onderzoek in de Canadese deelstaat Ontario vond hoger dan gemiddelde aantallen mensen met mesothelioom en asbestose in de sectoren bouw en industrie (met name chemie, metaal- en elektrotechniek). In de bouw gaat het vooral om isoleerders, pijpfitters, loodgieters en timmerlieden. In de industrie betreft het vooral lassers, ketelmakers en monteurs van mechanica en machines. De Bono, N.L. e.a. (2021)

Risico op mesothelioom bij vrouwen wordt mogelijk onderschat

17-11-2021

Wetenschappers uit Duitsland, Canada, Italië en de VS stellen in een rapport dat het risico op mesothelioom bij vrouwen al lang verkeerd wordt begrepen. Studies slagen er vaak niet in mesothelioomgevallen te koppelen aan blootstelling aan asbest. Maar in het geval van mesothelioom is de oorzaak bijna altijd asbestblootstelling. Het rapport spoort wetenschappers aan om grondiger te zijn in hun mesothelioomstudies van vrouwen. Surviving Mesothelioma.com/Baur, X. e.a. (2021)