Nieuwsbrief Augustus Asbestslachtoffervereniging Nederland

08-09-2021

De nieuwsbrief augustus van de Asbestslachtoffervereniging Nederland (AVN) doet verslag van de eerste fysieke ledenbijeenkomst sinds 16 maanden. Met onder andere een presentatie van dr. Josine Quispel, longarts en oncoloog in het Haaglanden Medisch Centrum over de behandeling van mesothelioom. Dit naar aanleiding van haar proefschrift dat recent verscheen. Nieuwsbrief augustus 2021 AVN

Adviesaanvraag over schattingen asbestslachtoffers

08-09-2021

Staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) heeft de Gezondheidsraad gevraagd of er aanleiding is de schattingen van het aantal slachtoffers in de toekomst te actualiseren ten opzichte van de studie van het RIVM uit 2017. Hierbij zijn inzichten in de mate waarin blootstelling aan asbest kan leiden tot diverse ziekten en de risico’s aan orale blootstelling (naast bekende risico’s door inhalatie) van belang. Het advies wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Rijksoverheid.nl, 28 juni 2021