Bent u arts?

Als longarts en als internist heeft u een belangrijke rol bij het attenderen van asbestslachtoffers op de mogelijkheden die het Instituut Asbestslachtoffers voor hen te bieden heeft. ​

Mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom of asbestose hebben ontwikkeld, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Soms betaalt de (ex-)werkgever of de verzekeraar van die werkgever een schadevergoeding voor diegenen die beroepshalve aan asbest werden blootgesteld. In deze gevallen kan men terecht bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). De dienstverlening van het IAS is kosteloos voor asbestslachtoffers en hun naasten.​

In het bijzonder vragen we uw aandacht vragen voor de gevallen van mesothelioom die u in uw praktijk vaststelt. Uw patiënt heeft er, gelet op het progressieve karakter van de ziekte, veel belang bij zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. Wij verzoeken u daarom uw patiënt of zijn vertrouwenspersoon over de mogelijkheden die het IAS hem biedt te informeren. ​

Als hulpmiddel om te bepalen of een patiënt in het verleden mogelijk met asbest in aanraking is gekomen kunt u de asbestkaart raadplegen.​

Voor het toekennen van de tegemoetkoming is het noodzakelijk dat de diagnose van de asbestziekte wordt bevestigd. De wijze waarop dat gebeurt staat hieronder beschreven. ​

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de werkwijze van het IAS, over de regelingen TAS en TNS, of heeft u andere vragen? Kijk bij Veelgestelde vragen of neem contact op met een van onze medewerkers via info@ias.nl.