Wat doet het IAS

Het IAS streeft naar het versnellen van de procedures met betrekking tot schadeclaims van asbestslachtoffers.

Het IAS heeft drie hoofdfuncties:

  • Advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 24.010,- (2024) voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose.
  • Bemiddeling tussen (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) en (ex-)werkgevers of hun verzekeraars over het betalen van een schadevergoeding.
  • Voorlichting aan belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van asbest en gezondheidsschade. 

Daartoe werkt het IAS snel, zorgvuldig en laagdrempelig.

Het IAS is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid.

Ervaringen met het IAS van asbestslachtoffers en nabestaanden:

‘Het optreden van IAS was zeer doortastend, de uitkering kwam (onverwacht) snel tot stand. Hiervoor dank en pluim.’

‘Respect voor jullie, in deze moeilijke periode staat je hoofd totaal niet naar het uitzoeken van bepaalde gegevens. Dankzij jullie steun is het allemaal goed gekomen. Dank jullie wel namens mijn vader en de familie.’

‘Uw aandacht en betrokkenheid doet aan mijn kinderen veel goed bij het verwerken van hun verdriet, en ook ik ben dankbaar dit nog te mogen meemaken. Ben niet ver meer van het einde. Wens uw organisatie alle succes voor de toekomst.’