Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom of asbestose hebben gekregen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid via het Instituut Asbestslachtoffers

Laatste Nieuws

Datum 17 juni 2024

Lies (85) kwam als eerste voor asbestslachtoffers op

De 85-jarige Lies Cijsouw is een voorbeeld voor velen. Zij was de eerste in Nederland die een werkgever aansprakelijk stelde voor asbestkanker en pas na 11 jaar een slachtoffervergoeding kreeg.…

Lees hier het artikel en meer

Asbestslachtoffers in Nederland

Datum 23 maart 2021

Op de kaart is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen waar in het verleden met asbest is gewerkt: op…

Lees het hele artikel