Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom of asbestose hebben gekregen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid via het Instituut Asbestslachtoffers

Laatste Nieuws

Datum 21 februari 2024

Zwitserland moet schadevergoeding betalen aan nabestaanden asbestslachtoffer

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Zwitserland opnieuw schuldig bevonden aan het schenden van het recht op een eerlijk proces in een asbestzaak. Het heeft een…

Lees hier het artikel en meer

Asbestslachtoffers in Nederland

Datum 23 maart 2021

Op de kaart is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen waar in het verleden met asbest is gewerkt: op…

Lees het hele artikel