Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom of asbestose hebben gekregen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid via het Instituut Asbestslachtoffers

Laatste Nieuws

Datum 4 juli 2024

Nieuwsbrief Juli 2024 is uit

Lees Nieuwsbrief nr. 77 voor berichten van het IAS en nieuws over asbest en gezondheid dat de laatste maanden is verschenen. IAS, juli 2024

Lees hier het artikel en meer

Asbestslachtoffers in Nederland

Datum 23 maart 2021

Op de kaart is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen waar in het verleden met asbest is gewerkt: op…

Lees het hele artikel