Mensen met een asbestziekte (maligne mesothelioom of asbestose) kunnen een tegemoetkoming van de overheid aanvragen via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Soms betaalt de (ex-)werkgever na bemiddeling door het IAS een schadevergoeding.

Laatste Nieuws

Datum 20 september 2021

BBC aangeklaagd voor overlijden decorbouwer aan mesothelioom

De BBC is aangeklaagd voor de dood van een decorbouwer die asbestgerelateerde kanker opliep tijdens zijn werk voor diverse dramaseries. Bij het Britse Hooggerechtshof gaf de BBC eerder toe dat…

Lees hier het artikel en meer

Cijfers over asbest en gezondheid

Datum 23 maart 2021

Waar wonen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose (IAS/SVB: 2000-2020). Op de kaart is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen…

Lees het hele artikel