Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom of asbestose hebben gekregen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid via het Instituut Asbestslachtoffers

Laatste Nieuws

Datum 16 april 2024

Asbest en ziekten – hoe effectief waren de beschermende maatregelen?

De beschermende maatregelen om het risico op door asbest veroorzaakte ziekten te verminderen zijn vandaag de dag een succes in veel westerse landen. Het tempo waarin maatregelen genomen werden, vooral…

Lees hier het artikel en meer

Asbestslachtoffers in Nederland

Datum 23 maart 2021

Op de kaart is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen waar in het verleden met asbest is gewerkt: op…

Lees het hele artikel