Waar wonen asbestslachtoffers (IAS/SVB: 2000-2023

Op de kaart is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen waar in het verleden met asbest is gewerkt: op scheepswerven, in asbestproductie, isolatie- en asbestverwerkende bedrijven en in de metaal- en elektrotechnische industrie. Het gaat met name om de havens in Zeeland, Rijnmond en Noord-Oost Groningen, de industrie in Noord Holland, Marine Den Helder, de mijnbouw en chemie in Zuid Limburg en de asbestverwerkende industrie in Twente rond Enschede (textiel) en Goor (Eternit fabriek). De plattegrond laat het aantal TAS/TNS-gerechtigden zien per 100.000 inwoners over de periode 2000 t/m 2023.

TAS/TNS-gerechtigden 2000 t/m 2023: aantal mesothelioom/asbestoseslachtoffers per 100.000 inwoners op 31 december 2023. Bron: Sociale Verzekeringsbank, R. Berkhout, februari 2024