Diagnose maligne mesothelioom

De diagnose van mesothelioom berust in hoofdzaak op klinisch-pathologisch onderzoek. Bij alle patiënten die mogelijk lijden aan de ziekte mesothelioom en die zich gemeld hebben bij het IAS wordt door de medisch adviseur van het IAS aan het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) een onderzoek en een oordeel/conclusie gevraagd. In het geval dat er te weinig materiaal is voor een betrouwbare diagnostiek wordt door de medisch adviseur van het IAS bezien of een oordeel van de expertgroep (Sectie Asbestgerelateerde aandoeningen) van de NVALT geïndiceerd is. Is dat het geval dan zal de expertgroep van de benodigde stukken worden voorzien om een definitieve conclusie te trekken.​

Aanvraagprocedure voor mesothelioom
Aanmelding
Gelet op de progressie van de ziekte mesothelioom is het van belang dat de aanmelding bij het IAS snel plaatsvindt. Helaas komt het nog steeds voor dat patiënten hiervan te laat op de hoogte worden gebracht en er daarom geen tegemoetkoming of schadevergoeding wordt verstrekt. Daarom vragen wij u uw patiënten tijdig te informeren over de mogelijkheden die het IAS biedt, ook wanneer de diagnose nog niet helemaal vaststaat en de patiënt er slecht aan toe is. De patiënt meldt zich vervolgens zelf aan, of via zijn contactpersoon, bij het IAS: via de website of telefonisch (079 7507150).

Tegemoetkoming
Na ontvangst van het getekende aanvraagformulier en de medische machtiging vraagt het IAS het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) om bevestiging van de gestelde diagnose bij het asbestslachtoffer. Daarna adviseert het IAS de SVB om het asbestslachtoffer wel of niet de tegemoetkoming te betalen. Beslist de SVB positief, dan ontvangt het slachtoffer € 24.010,- (2024).
Het IAS en de SVB streven ernaar de procedure voor de tegemoetkoming binnen twee maanden af te ronden. Mocht de (ex-werkgever) of zijn verzekeraar een schadevergoeding betalen, dan wordt de door het slachtoffer ontvangen tegemoetkoming hiermee verrekend.

Schadevergoeding
Als het asbestslachtoffer bij een werkgever aan asbest is blootgesteld, stelt het slachtoffer de werkgever aansprakelijk per aangetekende brief. Het IAS stuurt hiervoor een voorbeeldbrief toe. Het IAS onderzoekt daarna of de (ex-)werkgever aansprakelijk is te houden voor de gezondheidsschade en bemiddelt vervolgens tussen het slachtoffer en de (ex-)werkgever of zijn verzekeraar. Als de werkgever of verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, ontvangt het slachtoffer een schadevergoeding van € 79.102,- (2024). Het IAS streeft ernaar het gehele traject binnen zes maanden af te ronden.