Bemiddeling stap voor stap

Voor beide partijen is een aansprakelijkstelling een pijnlijk proces. De zieke werknemer heeft vaak met plezier bij een werkgever gewerkt, maar bij hem is inmiddels wel een dodelijke ziekte vastgesteld. Voor de werkgever is het pijnlijk onder ogen te zien dat het beleid mogelijk tekort is geschoten met gevolgen die niemand heeft gewild. Dergelijke situaties ontaarden al snel in lange en kostbare juridische procedures. ​

Het IAS is opgericht om snel en buiten de rechter om tot consensus tussen partijen te komen. Daartoe neemt het IAS contact op met medische panels om de diagnose van de asbestziekte te bevestigen. Ook verricht het IAS arbeidshistorisch onderzoek naar feiten en omstandigheden van de asbestblootstelling. Vervolgens bemiddelt het IAS op onpartijdige en transparante wijze tussen het asbestslachtoffer en de werkgever of diens verzekeraar.​

In de bemiddeling zijn de volgende stappen te onderscheiden:​

Stap 1 – aansprakelijkstelling ​

U ontvangt een aansprakelijkstelling van uw (ex-)werknemer. Het IAS biedt aan om te bemiddelen tussen u en uw (ex-)werknemer. ​

Stap 2 – instemming met bemiddeling

U stemt in met het bemiddelingsverzoek. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Informeer uw aansprakelijkheidsverzekeraar. ​

Stap 3 – ontvangst en opsturen informatie ​

U ontvangt van het IAS enkele documenten, waaronder een beschrijving van het arbeidsverleden van uw (ex-)werknemer. Daarnaast vraagt het IAS u om informatie over de arbeidsomstandigheden van uw (ex-)werknemer, bijvoorbeeld: – functiebeschrijving; – beschrijving van de werkprocessen; – de genomen veiligheidsmaatregelen; – het wijzen op de gezondheidsrisico’s; – de namen van de producten waarmee gewerkt is; – namen en adresgegevens van (ex-)collega’s. Stuur alstublieft de gevraagde informatie naar de behandelaar van het dossier. ​

Stap 4 – voorlopige conclusie

Het IAS bekijkt alle informatie die werkgever en werknemer hebben gegeven. Dit onderzoek leidt tot een voorlopige conclusie over de aansprakelijkheid. Het is mogelijk dat het IAS concludeert dat volgens de huidige jurisprudentie het aannemelijk is dat de werkgever de schade moet vergoeden. Maar het is ook mogelijk dat het IAS vindt dat er onvoldoende bewijs is dat de werkgever aansprakelijk is. ​

Stap 5 – reactie van werkgever en werknemer ​

Beide partijen ontvangen het rapport en kunnen daarop reageren. Het IAS houdt rekening met deze reacties bij het schrijven van de definitieve conclusie. ​

Stap 6 – definitieve conclusie: mee eens of niet?

Beide partijen kijken of ze de definitieve conclusie van het IAS accepteren. Als dat het geval is, noemen we dat consensus. Bijvoorbeeld dat de aansprakelijkheid duidelijk is, of dat de aansprakelijkheid niet te bewijzen valt. Het is ook mogelijk dat een van de partijen de conclusie van het IAS niet accepteert. Misschien is een juridische procedure dan niet te voorkomen. ​

Samenvattend kan de bemiddeling drie uitkomsten hebben: ​

  • consensus met financieel resultaat (werkgever betaalt schadevergoeding); ​
  • consensus zonder financieel resultaat (werkgever betaalt geen schadevergoeding); ​
  • geen consensus.​

Alleen wanneer de bemiddeling leidt tot overeenstemming over een financiële regeling worden de bemiddelingskosten ad € 5.130,- exclusief btw (het tarief van 2024) bij de werkgever of verzekeraar in rekening gebracht. Als de bemiddeling niet leidt tot een financiële regeling brengt het IAS geen kosten in rekening. ​Zie de veelgestelde vragen voor wat u terugkrijgt voor de bemiddelingsvergoeding en of deze vergoeding altijd een vast bedrag is.