De TAS- en de TNS-regeling

Asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom en met de ziekte asbestose die zich bij leven aanmelden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Er zijn twee regelingen: ​

De TAS-regeling geldt voor asbestslachtoffers die als werknemer contact hebben gehad met asbest. De TNS-regeling is van toepassing voor asbestslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld (bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu).​

Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van een asbestslachtoffer. Vervolgens keert de SVB dit bedrag uit aan het slachtoffer.

Het bedrag voor de tegemoetkoming bedraagt in 2024 € 24.010,-. Dit geldt zowel voor de TAS-Regeling als de TNS-Regeling. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. ​

Wanneer een asbestslachtoffer een schadevergoeding van een werkgever ontvangt, dient het asbestslachtoffer de tegemoetkoming terug te storten naar de SVB.

In de situatie dat een bemiddeling van het IAS met een werkgever niet leidt tot een schadevergoeding aan het asbestslachtoffer en er is (waarschijnlijk) wel sprake van aansprakelijkheid, dan kan de SVB een juridische procedure tegen de werkgever voeren om de tegemoetkoming terug te vorderen. ​