Update richtlijn Mesothelioom

06-04-2022

Op basis van nieuwe inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur, is de richtlijn Diagnostiek en behandeling van het mesothelioom geactualiseerd. Belangrijke onderwerpen in de richtlijn zijn genetische aanleg, screening, preventie, behandeling en organisatie van zorg. Nieuw zijn onder meer de aanbevelingen over het inzetten van immuuntherapie. Federatie Medische Specialisten, 1 april 2022

18 medewerkers Metro Madrid ziek door asbest

05-04-2022

Het Spaanse Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid bevestigt dat in de afgelopen jaren 18 medewerkers van de Metro Madrid ziek zijn geworden ten gevolge van asbestblootstelling. 10 van hen zijn overleden. 6 medewerkers zijn door de werkgever erkend als asbestslachtoffer. Inmiddels wordt volgens een plan de asbest geleidelijk verwijderd uit de metrostellen en het netwerk. El Mundo, 17 maart 2022

Piek mesothelioom in Nederland eerder bereikt dan verwacht

23-03-2022

De incidentie van mesothelioom heeft in Nederland al rond 2010 een piek bereikt, eerder dan door epidemiologen werd voorspeld. Dat schrijft Job van Kooten in een net gepubliceerde studie. Deze ontwikkeling geeft aan dat beschermende maatregelen effect hebben gehad. Dat geldt, volgens Van Kooten ook voor maatregelen die al ingevoerd werden vóórdat in 1993 een algeheel asbestverbod van kracht werd. Van Kooten, J.P. e.a. (2022)

‘Ze hadden handschoenen van asbest aan’

22-03-2022

Zeker tot in de jaren 60 werd er op scheepswerven nog ‘genageld’ in plaats van gelast. “Heel vroeger sloegen ze die nagels met de hand, later met een soort pneumatische hamer. Ze hadden handschoenen van asbest aan, omdat de klinknagels rechtstreeks uit het vuur kwamen en bijna vloeibaar zo heet waren”. Aldus Ton van der Heijden, werfbaas van de laatste scheepswerf in Midden Nederland.  Rtv utrecht.nl 20 maart 2022

In de VS werd asbest getest op gevangenen

15-03-2022

Uit processtukken blijkt dat meer dan 50 jaar geleden gedetineerden werden betaald om te worden geïnjecteerd met asbest, zodat het effect op hun huid vergeleken kon worden met dat van talkpoeder. Farmaceut Johnson & Johnson was betrokken bij dit experiment. Bloomberg.com, 8 maart 22

Het Indiase asbestdrama

20-02-2022

India is de grootste asbestgebruiker wereldwijd. Asbestwinning is sinds 2011 in India verboden. Het materiaal wordt met name uit Rusland geïmporteerd. Experts pleiten voor een verbod op de handel in het gevaarlijke mineraal, dat veel wordt gebruikt voor daken in de sloppenwijken waar de armste mensen wonen. IBAS/Asianews, januari 22; IAS Monitor