Nieuwsbrief Augustus Asbestslachtoffervereniging Nederland

08-09-2021

De nieuwsbrief augustus van de Asbestslachtoffervereniging Nederland (AVN) doet verslag van de eerste fysieke ledenbijeenkomst sinds 16 maanden. Met onder andere een presentatie van dr. Josine Quispel, longarts en oncoloog in het Haaglanden Medisch Centrum over de behandeling van mesothelioom. Dit naar aanleiding van haar proefschrift dat recent verscheen. Nieuwsbrief augustus 2021 AVN

Adviesaanvraag over schattingen asbestslachtoffers

08-09-2021

Staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) heeft de Gezondheidsraad gevraagd of er aanleiding is de schattingen van het aantal slachtoffers in de toekomst te actualiseren ten opzichte van de studie van het RIVM uit 2017. Hierbij zijn inzichten in de mate waarin blootstelling aan asbest kan leiden tot diverse ziekten en de risico’s aan orale blootstelling (naast bekende risico’s door inhalatie) van belang. Het advies wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Rijksoverheid.nl, 28 juni 2021

Lichte afname mesothelioom in Groot Brittannië

05-08-2021

In 2019 zijn in Groot Brittannië 2.369 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is iets lager dan in 2018 (2.446). De sterfte bij mannen bleef ongeveer gelijk (424 in 2019). Mannen die in de bouw werkten toen asbest in het verleden op grote schaal werd gebruikt, lopen nog steeds het grootste risico op mesothelioom. IBAS/HSE, juli 2021

Vlissingen noemt park naar ‘asbestdokter’ Stumphius

05-08-2021

. Jan Stumphius was tussen 1954 en 1979 bedrijfsarts op scheepswerf De Schelde. Stumphius bewees in 1969 dat blootstelling aan asbest in verband stond met het ontstaan van mesothelioom. Zijn onderzoek zorgde ervoor dat De Schelde al in datzelfde jaar stopte met het gebruik van asbest. Het onderzoek van Stumphius leidde ertoe dat landelijk de gevaren van asbest werden onderkend. Omroep Zeeland, 29 juli 2021