Nieuwsbrief AVN augustus is uit

11-09-2023

De nieuwsbrief augustus van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) is online te lezen. Hierin kunt u onder andere lezen over een onderzoek naar pijnbestrijding, het persoonlijke verhaal van de zoon van een mesothelioompatiënt die een marathon liep om geld op te halen voor de AVN. AVN, augustus 2023

Britse scholen kampen met ‘opgeblazen’ beton

05-09-2023

Tijdens de naoorlogse wederopbouw is Reinforced autoclaved aerated concrete (RAAC) volop gebruikt bij het bouwen van openbare instellingen. Met dit materiaal kon snel en goedkoop worden gebouwd, maar de houdbaarheid is kort, 30 tot 50 jaar.  Zonder aankondiging kan het beton het begeven. En waar RAAC is gebruikt, bestaat bovendien een verhoogde kans op de aanwezigheid van asbest. Volkskrant.nl, 4 september 2023

Stillegging ondanks asbestvrij-verklaring

17-08-2023

Bij de verbouwing van ruim 100 appartementen in Oss zijn onlangs verschillende asbestovertredingen vastgesteld. Voor de Nederlandse Arbeidsinspectie is het niet de eerste keer dat tijdens de controle blijkt dat een gecertificeerd bedrijf asbest op een niet juiste wijze heeft gesaneerd en een geaccrediteerde inspectie-instelling de werkzaamheden goedkeurt. Asbestmagazine.nl 25 juli 2023

Rechter blokkeert opnieuw megaschikking in babypoederschandaal Johnson & Johnson

09-08-2023

Het farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) mag een faillissementszaak niet gebruiken om tienduizenden mensen onder druk te zetten om een schikking van 8,9 miljard dollar te accepteren. Johnson & Johnson heeft zo’n 100.000 claims aan zijn broek vanwege klachten over het talkpoeder, waarin asbest zou zitten. In de loop der jaren zouden duizenden vrouwen daardoor eierstok- of asbestkanker hebben opgelopen. Standaard.be, 29 juli 2023

Sterfte mesothelioom in Groot Brittannië in 2021

21-07-2023

In 2021 zijn in Groot Brittannië 2.268 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is 12% minder dan in 2020 (2.570). De Britse Health and Safety Authority waarschuwt dat de cijfers voor 2020 en 2021 beïnvloed kunnen zijn door de coronavirus pandemie. De groep bestaat voor 82% uit mannen en twee derde is 75-plus. Mannen die in de bouw werkten toen asbest in het verleden op grote schaal werd gebruikt, lopen het grootste risico op mesothelioom. HSE, juli 2023

Onderzoek naar asbestrisicoberoepen wereldwijd

21-07-2023

Beroepen die wereldwijd het meeste ziekteverzuim vertoonden als gevolg van blootstelling aan asbest, op basis van 23 tussen 2015 en 2020 gepubliceerde studies, waren algemene asbestarbeiders (40%), mijnwerkers (22%) en textielarbeiders (9%). Gevolgd door werknemers in de scheepsbouw, auto-industrie, timmerwerk, poppenmakerij, bouw en stoffeerders, en werknemers die betrokken waren bij reddings-, herstel-, schoonmaak- en restauratiewerkzaamheden van het World Trade Center (4%).  Vicari, K. e.a. (2023); surviving mesothelioma, mei 2023

Schuld en boete bij asbest

20-07-2023

In Nederland geldt het risque social: in de sociale zekerheid wordt geen onderscheid gemaakt of men arbeidsongeschikt is geraakt door werk of door andere omstandigheden. Ex-werknemers met een beroepsziekte moeten via de rechter een schadevergoeding verhalen op hun (vroegere) werkgever. Uitzondering op de regel vormt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), waar slachtoffers met een asbestziekte relatief snel en zonder kosten na bemiddeling een schadevergoeding van de werkgever of anders in elk geval een tegemoetkoming van de overheid kunnen verkrijgen. Een artikel van Jan Warning, directeur IAS in het vakblad Quintesse. Quintesse-online.nl, 1 juni 2023