Het beroepsziekterecht is kapot

12-04-2023

Volgens Mr. dr. Yvonne Waterman is het beroepsziekterecht kapot. Zij pleit voor een compensatiemethode die snel op de actualiteit kan inspringen en een antwoord kan bieden op causaliteitsvraagstukken zoals bij Longcovid. Arbo-online, april 2023

IAS op Workers’ Memorial Day 28 april 2023

23-03-2023

Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting meer dan 4000 mensen door een beroepsziekte, voor een groot deel door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Zij worden op Workers’ Memorial Day herdacht. Op vrijdag 28 april organiseert de FNV samen met de Stichting Arbeidsongevallen op Schiphol een symposium in het kader van Workers’ Memorial Day. Jan Warning, directeur IAS en ISBG is een van de sprekers. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor geïnteresseerden, indien u zich daarvoor via de site opgeeft. FNV.nl, maart 2023; IAS, april 2023

Wereldwijde incidentie mesothelioom daalt

22-03-2023

De wereldwijde incidentie van mesothelioom daalt de laatste 10 jaar sterk, met name in de westerse wereld. Aldus internationaal onderzoek onder leiding van Huang. In sommige minder ontwikkelde landen is als gevolg van de lange latentietijd nog steeds een stijgende lijn te zien. Dat geldt ook voor de incidentie bij vrouwen die mogelijk wijst op een toename van milieu-gerelateerde asbestblootstelling. Huang, J. e.a. (2023)

Asbest: een hoofdpijndossier voor de EU

22-03-2023

Asbest werd decennia lang volop gebruikt in de bouw voordat het in 2005 in de EU verboden werd. De Europese Commissie zet nu in op een asbestvrij Europa voor huidige en toekomstige generaties. Met de hiermee gepaard gaande verwachte toename van sanerings- en renovatiewerkzaamheden zullen vooral meer bouwvakkers risico lopen op blootstelling aan asbest. Construction Europe, 6 februari 2023

Afname mesothelioom in Australië

22-03-2023

Het aantal mensen per 100.000 inwoners dat mesothelioom krijgt daalt sinds het begin van dit decennium gestaag in Australië. De piek is bij mannen bereikt op 5,9 per 100.000 inwoners. Voor de totale groep is dit 3,2 per 100.000 inwoners. Walker-Bone, e.a. (2023)