In de zaak van de nabestaanden van asbestslachtoffer Jann tegen de Zwitserse regering oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er sprake was van schending van het recht op een eerlijk proces voor wat betreft het gebrek aan toegang tot de rechter en de duur van de procedure voor de nationale rechtbanken. De federale rechter oordeelde eerder dat de zaak was verjaard. EHRM, 13 februari 2024