Sterfte mesothelioom in Groot Brittannië in 2021

21-07-2023

In 2021 zijn in Groot Brittannië 2.268 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is 12% minder dan in 2020 (2.570). De Britse Health and Safety Authority waarschuwt dat de cijfers voor 2020 en 2021 beïnvloed kunnen zijn door de coronavirus pandemie. De groep bestaat voor 82% uit mannen en twee derde is 75-plus. Mannen die in de bouw werkten toen asbest in het verleden op grote schaal werd gebruikt, lopen het grootste risico op mesothelioom. HSE, juli 2023

Onderzoek naar asbestrisicoberoepen wereldwijd

21-07-2023

Beroepen die wereldwijd het meeste ziekteverzuim vertoonden als gevolg van blootstelling aan asbest, op basis van 23 tussen 2015 en 2020 gepubliceerde studies, waren algemene asbestarbeiders (40%), mijnwerkers (22%) en textielarbeiders (9%). Gevolgd door werknemers in de scheepsbouw, auto-industrie, timmerwerk, poppenmakerij, bouw en stoffeerders, en werknemers die betrokken waren bij reddings-, herstel-, schoonmaak- en restauratiewerkzaamheden van het World Trade Center (4%).  Vicari, K. e.a. (2023); surviving mesothelioma, mei 2023

Schuld en boete bij asbest

20-07-2023

In Nederland geldt het risque social: in de sociale zekerheid wordt geen onderscheid gemaakt of men arbeidsongeschikt is geraakt door werk of door andere omstandigheden. Ex-werknemers met een beroepsziekte moeten via de rechter een schadevergoeding verhalen op hun (vroegere) werkgever. Uitzondering op de regel vormt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), waar slachtoffers met een asbestziekte relatief snel en zonder kosten na bemiddeling een schadevergoeding van de werkgever of anders in elk geval een tegemoetkoming van de overheid kunnen verkrijgen. Een artikel van Jan Warning, directeur IAS in het vakblad Quintesse. Quintesse-online.nl, 1 juni 2023

Asbestrisicogebieden in Italië

11-07-2023

Gebieden in Italië met het grootste asbestrisico zijn locaties bij asbestcementfabrieken, asbestmijnen (chrysotiel in Balangero), scheepswerven, petrochemische en chemische fabrieken, en raffinaderijen. Aldus een analyse van de sterfte aan mesothelioom in Italië tussen 2010 en 2019. Fazzo, L. e.a. (2023)

Italië: onderzoek naar mesothelioom in de Bouw

10-07-2023

Het Italiaanse Nationale Mesothelioomregister meldde tussen 1993 en 2018 in totaal 2310 gevallen van blootstelling uitsluitend in de bouwsector. Naar beroepsgroep gaat het in aflopende volgorde van aantal om: isolatiemedewerker, loodgieter, timmerman, monteur, metselaar, elektricien, machine-operator, stukadoor, aannemer, schilder en bouwvakker. Bij het IAS gaat het om veelal dezelfde beroepen. Vimercati, L.(2023); IAS Cijfers over mesothelioom Bouw en Installatie