In 2023 is ruim twaalf miljoen euro toegekend aan 522 mensen die zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben gemeld. De meeste asbestslachtoffers komen uit de regio’s Zuid-Limburg, Rijnmond, IJmond, Zeeland en Twente. Dit en nog veel meer staat in het jaarverslag over 2023. Instituut Asbestslachtoffers, persbericht d.d. 22 april 2024