Wereldwijde incidentie mesothelioom daalt

22-03-2023

De wereldwijde incidentie van mesothelioom daalt de laatste 10 jaar sterk, met name in de westerse wereld. Aldus internationaal onderzoek onder leiding van Huang. In sommige minder ontwikkelde landen is als gevolg van de lange latentietijd nog steeds een stijgende lijn te zien. Dat geldt ook voor de incidentie bij vrouwen die mogelijk wijst op een toename van milieu-gerelateerde asbestblootstelling. Huang, J. e.a. (2023)

Asbest: een hoofdpijndossier voor de EU

22-03-2023

Asbest werd decennia lang volop gebruikt in de bouw voordat het in 2005 in de EU verboden werd. De Europese Commissie zet nu in op een asbestvrij Europa voor huidige en toekomstige generaties. Met de hiermee gepaard gaande verwachte toename van sanerings- en renovatiewerkzaamheden zullen vooral meer bouwvakkers risico lopen op blootstelling aan asbest. Construction Europe, 6 februari 2023

Afname mesothelioom in Australië

22-03-2023

Het aantal mensen per 100.000 inwoners dat mesothelioom krijgt daalt sinds het begin van dit decennium gestaag in Australië. De piek is bij mannen bereikt op 5,9 per 100.000 inwoners. Voor de totale groep is dit 3,2 per 100.000 inwoners. Walker-Bone, e.a. (2023)

Meer dan 2000 doden door asbestmijn Australische Wittenoom

21-02-2023

De blauwe asbestmijn in het Australische Wittenoom was in de jaren 50 de enige leverancier van asbest in Australië. De gerapporteerde gezondheidsrisico’s van asbest leidden tot de sluiting van de mijn in 1966 en de definitieve sluiting van de stad Wittenoom in 2022. Tot op heden zijn meer dan 2.000 mijnwerkers, omwoners en familieleden overleden aan asbestgerelateerde ziekten. The conversation.com 3 februari 2023

IMIG conferentie in Lille van 26 tot 28 juni 2023

20-02-2023

Van 26 tot 28 juni 2023 vindt de 16e internationale conferentie van de International Mesothelioma Interest Group (IMIG) plaats in Lille, Frankrijk. Door middel van workshops, plenaire sessies en andere evenementen biedt deze bijeenkomst tal van netwerkmogelijkheden met vooraanstaande wetenschappers en onderzoekers, maar ook met patiënten en hun verenigingen. IMIG, 2023

Nieuwsbrief Asbestslachtoffers Vereniging Nederland februari 23

20-02-2023

De februariNieuwsbrief van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) besteedt allereerst aandacht aan het grote verlies van de vereniging door het plotseling overlijden van voorzitter Leon Widdershoven. Daarnaast informatie over een hardlooptocht voor mesothelioom, een net verschenen documentaire over asbestslachtoffers, en over het Asbestregister en de nieuwe Regeling TSB. AVN, februari 23