Bezoek aan Asbestmuseum

29-02-2024

Op 27 februari waren de medewerkers van IAS en ISBG te gast bij het Asbestmuseum in Rotterdam. Het was een leerzaam, interessant werkbezoek. Harry Vonk en Joris Gribnau gaven een uitgebreide toelichting op de uitgebreide en steeds groter wordende collectie. De verzameling bevat inmiddels 4.500 asbestgerelateerde items, zoals producten waarin asbest verwerkt is, alle verschillende asbestvezels, kunstwerken van asbest en promotiemateriaal van de verschillende asbestproducenten. IAS, ISBG, februari 2024

Zwitserland moet schadevergoeding betalen aan nabestaanden asbestslachtoffer

21-02-2024

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Zwitserland opnieuw schuldig bevonden aan het schenden van het recht op een eerlijk proces in een asbestzaak. Het heeft een weduwe en haar zoon een schadevergoeding van CHF 20.800 toegekend. Net als in andere gevallen brak de ziekte pas uit nadat de voorheen geldende absolute verjaringstermijn van tien jaar was verstreken. In dit geval was het 20 jaar. The Swiss Times, 13 februari 2024

Zo schadelijk is een brand met asbest

15-02-2024

RTL nieuws publiceert een artikel over het risico van asbestbranden. “Asbest kan in je longen terechtkomen. Het is een stof die je lichaam niet kan opruimen.” Aldus scheikundige Pim Linnebank.  “Als je kijkt naar de mensen die ermee in aanraking komen en er ziek van worden, dan zie je vaak toch dat het een beroepsziekte is”, zegt Jan van Willigenburg van Expertisecentrum Asbest. RTL nieuws, 6 februari 2024

Geen gezondheidsrisico’s door asbest in Nederlands leidingwater

06-02-2024

De Gezondheidsraad ziet geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op kanker door blootstelling aan asbest via leidingwater. De concentraties asbestvezels in Nederlands leidingwater zijn zeer laag en uit onderzoek in het buitenland blijkt dat er zelfs bij veel hogere concentraties geen sprake is van een verhoogd risico op bijvoorbeeld maag- en darmtumoren. De raad ziet dan ook geen aanleiding voor maatregelen. Gezondheidsraad, 23 januari 2024

Asbestlaboratoria zien amosiet over het hoofd

31-01-2024

Het saneren van asbestdaken is mogelijk risicovoller dan werd aangenomen. Tijdens een proefproject stuitte onderzoeksbureau TNO op het zeer gevaarlijke type asbest amosiet (bruin asbest), dat volgens experts zelden in asbestcementdaken voorkomt. Laborant Buissant des Amorie reageert dat er geen reden is voor paniek.. ‘Asbestmonsters worden serieus genomen en asbestlaboratoria worden scherp in de gaten gehouden.’ Cobouw, 22 januari en 15 februari 2024; brief Tweede Kamer 19 december 2023