Behandeling van  mesothelioom, van wanhoop naar hoop

09-05-2023

Op het European Lung Cancer Congress 2023 eind maart werd de jaarlijkse Heine Hansen-prijs toegekend aan Paul Baas, longarts en hoogleraar thoracale oncologie. De prijs is voor zijn studies, die hebben geleid tot een beter inzicht in een betere aanpak van het mesothelioom. De behandeling van mesothelioom is volgens Baas in een kwart eeuw geëvalueerd van geen enkele behandeling die echt doeltreffend was naar een formidabel arsenaal, dat hoopgevend is. ESMO.org maart 2023; Artsenkrant.nl, 13 april 2023;

Het beroepsziekterecht is kapot

12-04-2023

Volgens Mr. dr. Yvonne Waterman is het beroepsziekterecht kapot. Zij pleit voor een compensatiemethode die snel op de actualiteit kan inspringen en een antwoord kan bieden op causaliteitsvraagstukken zoals bij Longcovid. Arbo-online, april 2023

IAS op Workers’ Memorial Day 28 april 2023

23-03-2023

Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting meer dan 4000 mensen door een beroepsziekte, voor een groot deel door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Zij worden op Workers’ Memorial Day herdacht. Op vrijdag 28 april organiseert de FNV samen met de Stichting Arbeidsongevallen op Schiphol een symposium in het kader van Workers’ Memorial Day. Jan Warning, directeur IAS en ISBG is een van de sprekers. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor geïnteresseerden, indien u zich daarvoor via de site opgeeft. FNV.nl, maart 2023; IAS, april 2023