De beschermende maatregelen om het risico op door asbest veroorzaakte ziekten te verminderen zijn vandaag de dag een succes in veel westerse landen. Het tempo waarin maatregelen genomen werden, vooral tijdens de periode 1960-1990, had echter hoger kunnen zijn. Echter het grootschalige asbestgebruik in sommige andere landen moet worden beschouwd als een mislukking. Järvholm & Burdorf, 2024