Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Zwitserland opnieuw schuldig bevonden aan het schenden van het recht op een eerlijk proces in een asbestzaak. Het heeft een weduwe en haar zoon een schadevergoeding van CHF 20.800 toegekend. Net als in andere gevallen brak de ziekte pas uit nadat de voorheen geldende absolute verjaringstermijn van tien jaar was verstreken. In dit geval was het 20 jaar. The Swiss Times, 13 februari 2024