Handel en Diensten

Asbestrisicoberoepen in de sector Handel en Diensten (1950-1993)

Het beroep automonteur is in de sector Handel en Diensten het beroep met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling.

Automonteur 1961 (Collectie Ary Groeneveld; Gemeentearchief Rotterdam)

In de opkomende automobielindustrie werden rond 1910 nieuwe vindingen ontwikkeld, zoals asbesthoudende remvoeringen en koppelingsplaten. Het be- en verwerken van asbesthoudende remvoeringen, koppelingsplaten heeft lange tijd plaatsgevonden tijdens onderhoud van personenauto’s, vrachtwagens en autobussen. Vanaf 1980 zijn bedrijven langzamerhand overgeschakeld naar de invoering van asbestvrij frictiemateriaal. Het reinigen van remsystemen met perslucht was tot nagenoeg 1990 een gebruikelijke routine in garages. Risico’s zijn ook ontstaan bij het afklinken van de oude remvoering, opklinken en pas maken van de nieuwe remvoering, en het aanbrengen van trilbanden rond remtrommels bij autobussen, vrachtwagens en allerlei machines. Vanaf 1985 zijn steeds betere werktechnieken ingevoerd om de asbestblootstelling sterk te reduceren.
Het beroep winkelbediende laat een relatief groot aantal verklaringen van misschien asbestblootstelling zien. Dat wil zeggen dat men heeft verklaard het niet uit te sluiten aan asbest te zijn blootgesteld of dat niet meer weet. De detailhandel is de laatste schakel tussen fabrikant en consument en verkocht veel asbesthoudende producten.
Bij de groep docenten gaat het om leerkrachten en praktijkinstructeurs en dan vooral in de technische vakken. Voorbeelden zijn lasinstructeurs, docenten houtbewerking, bouwtechniek.