Woonplaats

Waar wonen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose (IAS/SVB: 2000-2022)
Op de kaart hieronder is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen waar in het verleden met asbest is gewerkt: op scheepswerven, in asbestproductie, isolatie- en asbestverwerkende bedrijven en in de metaal- en elektrotechnische industrie. Het gaat met name om de havens in Zeeland, Rijnmond en Noord-Oost Groningen, de industrie in Noord Holland, Marine Den Helder, de mijnbouw en chemie in Zuid Limburg en de asbestverwerkende industrie in Twente rond Enschede (textiel) en Goor (Eternit fabriek). De plattegrond laat het aantal TAS/TNS-gerechtigden zien per 100.000 inwoners over de periode 2000 t/m 2022.

TAS/TNS-gerechtigden 2000 t/m 2022: aantal mesothelioom/asbestoseslachtoffers
per 100.000 inwoners op 31 december 2022. Bron: Sociale Verzekeringsbank, R.
Berkhout, maart 2023

Ontwikkeling regionale asbestblootstelling: jaren 50 t/m jaren 80 (IAS/SVB)
Asbestblootstelling heeft in Nederland in het verleden vooral in het westen en in Limburg plaatsgevonden. De volgende figuren laten zien in welke provincies de meeste asbestblootstelling heeft plaatsgevonden gedurende de jaren 50 tot en met de jaren 80. Te zien is dat de asbestblootstelling het grootst was in de jaren 60, respectievelijk gevolgd door de jaren 70, 50 en 80. Nog steeds melden zich mensen bij het IAS aan die verklaren in de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw aan asbest te zijn blootgesteld. 

Jaren 50
Jaren 60
Jaren 70
Jaren 80