Woonplaats

Waar wonen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose (IAS/SVB: 2000-2023)
Op de kaart hieronder is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen waar in het verleden met asbest is gewerkt: op scheepswerven, in asbestproductie, isolatie- en asbestverwerkende bedrijven en in de metaal- en elektrotechnische industrie. Het gaat met name om de havens in Zeeland, Rijnmond en Noord-Oost Groningen, de industrie in Noord Holland, Marine in Den Helder, de mijnbouw en chemie in Zuid Limburg en de asbestverwerkende industrie in Twente rond Enschede (textiel) en Goor (Eternit fabriek). De plattegrond laat het aantal TAS/TNS-gerechtigden zien per 100.000 inwoners over de periode 2000 t/m 2023.

TAS/TNS-gerechtigden 2000 t/m 2023: aantal mesothelioom/asbestoseslachtoffers per 100.000 inwoners op 31 december 2023. Bron: Sociale Verzekeringsbank, R. Berkhout, februari 2024

Ontwikkeling regionale asbestblootstelling: jaren 50 t/m jaren 80 (IAS/SVB)
Hieronder is te zien hoe de blootstelling aan asbest zich in de tijd heeft ontwikkeld. Achtereenvolgens worden kaarten getoond van de regionale blootstelling in de jaren 50 en vervolgens in de jaren 60, 70 en 80.
Asbestblootstelling heeft in Nederland in het verleden vooral in het westen en in Limburg plaatsgevonden. Te zien is dat de asbestblootstelling het grootst was in de jaren 60, respectievelijk gevolgd door de jaren 70, 50 en 80. Nog steeds melden zich mensen bij het IAS die verklaren in de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw aan asbest te zijn blootgesteld. 

Jaren 50
Jaren 60
Jaren 70
Jaren 80