Sectoren met asbestblootstelling

De figuur hieronder laat zien in welke sectoren IAS-aanvragers tussen 1950 en 1993 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. Over alle jaren heen is de bouwnijverheid en installatie de sector waar de meeste slachtoffers aan asbest zijn blootgesteld, gevolgd door: 2. industrie (met name scheepsbouw, metaal- en elektrotechniek), 3. handel en zakelijke dienstverlening (met name garages), 4. transport-, opslag en communicatie (met name scheepvaart), 5. defensie (met name marine), 6. delfstoffen, 7. energie en 8. landbouw, veeteelt en visserij.

Aantal dienstverbanden met verklaring van zeker of misschien asbestblootstelling

Asbestblootstelling naar sector per periode (1950-1993)
De figuur hieronder laat de ontwikkeling per periode zien. In de jaren ’50 was de industrie de belangrijkste sector, in de jaren ’70 de bouw en installatie. In de jaren ’60 en ’80 zijn beide sectoren ongeveer even groot in omvang. In de industrie zijn met name de scheepsbouw en metaal en elektrotechniek de belangrijkste bronnen van asbestblootstelling. Als gekeken wordt naar de groep die verklaard heeft zeker in een bepaald dienstverband te zijn blootgesteld, dan hebben de meeste blootstellingen in de jaren ’60 plaatsgevonden (31,5%), gevolgd door de jaren ’70 (28,6%), de jaren ’80 (20,1%) en de jaren ’50 (19,7%). Het IAS ontvangt nog steeds regelmatig aanvragen van slachtoffers die al in de jaren ’50 of ’60 van de vorige eeuw aan asbest zijn blootgesteld.

Asbestblootstelling per sector naar periode (1950-1993)