Internationale vergelijking

Nederland twee na hoogste sterfte mesothelioom internationaal vergeleken (WHO/IARC: 2016)
De tabel geeft een impressie van het aantal sterfgevallen (per miljoen inwoners per jaar) aan mesothelioom wereldwijd in 2016 volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie. Te zien is dat de sterfte in Australië, Groot-Brittannië, Nederland en Malta bijzonder hoog is. Dit in vergelijking met omringende landen. Aangezien de overlevingskans zeer gering is, zijn incidentie- en sterftecijfers vrijwel gelijk. Verrassend lage aantallen komen in Oost-Europa voor. Onduidelijk is hoe betrouwbaar de registratie in de verschillende landen is. Veel landen ontbreken zelfs helemaal in de cijfers. Dat geldt ook voor grote asbestproducenten en gebruikers als Rusland, China en India.