Beroepen met asbestblootstelling

De Gezondheidsraad geeft in het document Protocollen asbestziekten: maligne mesothelioom aan dat aangenomen kan worden dat iemand beroepsmatig blootgesteld is aan asbest als deze persoon werkzaam was in de primaire of secundaire asbestindustrie. Hiermee worden bedrijven bedoeld waar asbest werd verwerkt tot asbesthoudende producten of waar asbesthoudende producten werden bewerkt. Het protocol bevat een lijst van beroepen waarvan bekend is dat blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden. Inmiddels is van meer beroepen bekend dat er asbestblootstelling is geweest. Deze informatie is opgenomen op de Asbestkaart. De Asbestkaart laat zien hoe hoog de kans op asbestblootstelling in een bepaald beroep en in een bepaalde bedrijfstak gedurende een bepaalde periode is geweest.

De figuur hieronder laat de 20 meest voorkomende beroepen zien waarin IAS-aanvragers sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of misschien aan asbest zijn blootgesteld. Timmerman (algemeen- en scheepstimmerman) en monteur (algemeen-, verwarmings-, elektro- of automonteur) zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling, gevolgd door: machinebankwerker, loodgieter en isoleerder. In de jaren 50 en 60 komen we het beroep van mijnwerker veel tegen. Later is een toename te zien van bijvoorbeeld verwarmingsmonteurs en aannemers/uitvoerders in de bouw.

Asbestrisicoberoepen per Sector
Elke sector heeft eigen specifieke asbestberoepen. Hiernaast kunt u per sector de meest voorkomende beroepen zien waarin IAS-aanvragers sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of misschien aan asbest zijn blootgesteld. De  informatie over hoe de asbestblootstelling heeft plaatsgevonden komt uit de Asbestkaart.