Beroepen met asbestblootstelling

De Gezondheidsraad heeft een lijst samengesteld van beroepen waarvan bekend is dat er blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden. Inmiddels is er meer informatie beschikbaar over beroepen waarin asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. Deze informatie is opgenomen op de Asbestkaart. De Asbestkaart laat zien hoe hoog de kans op asbestblootstelling in een bepaald beroep en in een bepaalde bedrijfstak gedurende een bepaalde periode is geweest.

In de onderstaande wordt per aanvrager het beroep weergegeven waarin men tussen 1950 en 1993 het langst heeft gewerkt en waarin men heeft verklaard aan asbest te zijn blootgesteld. De 20 meest voorkomende beroepen worden vermeld. Timmerman (zowel algemeen- en scheepstimmerman) en monteur (algemeen-, verwarmings-, elektro- of automonteur) zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling, gevolgd door machinebankwerker en verwarmingsmonteur. In de jaren 50 en 60 kwam het beroep van mijnwerker veel voor.

Aantal personen per beroep met verklaring van zeker of misschien asbestblootstelling
(1950-1993)

Asbestrisicoberoepen per Sector
Elke sector heeft eigen specifieke asbestberoepen. Hiernaast kunt u per sector de meest voorkomende beroepen zien waarin IAS-aanvragers sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of misschien aan asbest zijn blootgesteld. De informatie over hoe de asbestblootstelling heeft plaatsgevonden komt uit de Asbestkaart.