Scheepsbouw

Asbestrisicoberoepen in de scheepsbouw (1950-1993)

Machinebankwerker, scheepstimmerman, scheepsijzerwerker en lasser zijn de beroepen in de scheepsbouw met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling. In schepen werd op beperkte schaal de asbestmatras, een asbestdoek gevuld met los asbest, als isolatiemateriaal gebruikt. In de scheepsbouw is geruime tijd op grote schaal asbest gebruikt. In de scheepsbouw en -reparatie werd veel personeel direct of indirect blootgesteld aan asbest tijdens de afbouw van de schepen evenals in de diverse werkplaatsen op scheepswerven zoals de machinefabriek en de timmerfabriek. Dit heeft tot medio zeventiger jaren geduurd. In de scheepsreparatie en -sloop is asbestblootstelling tot vandaag de dag aan de orde.

Lassers zijn aan het werk in de loods van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM, 1980/Stadsarchief Rotterdam