Scheepsbouw

Asbestrisicoberoepen in de scheepsbouw (1950-1993)

Machinebankwerker, scheepstimmerman, scheepsijzerwerker en lasser behoren tot de beroepen in de scheepsbouw met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling. In schepen werd op beperkte schaal de asbestmatras, een asbestdoek gevuld met los asbest, als isolatiemateriaal gebruikt. In de scheepsbouw is geruime tijd op grote schaal asbest gebruikt. In de scheepsbouw en -reparatie werden veel werknemers direct of indirect blootgesteld aan asbest tijdens de afbouw van schepen en in de diverse werkplaatsen op scheepswerven zoals de machinefabriek en de timmerfabriek. Dit heeft geduurd tot halverwege de jaren zeventig. In de scheepsreparatie en -sloop blijft asbestblootstelling tot op de dag van vandaag een probleem.

Lassers zijn aan het werk in de loods van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM, 1980/Stadsarchief Rotterdam)