Leeftijd

Op welke leeftijd wordt de diagnose mesothelioom gesteld (NKR: 1989-2020)
De figuur hieronder laat zien dat in Nederland in 2020 89% van de mensen die de diagnose mesothelioom kreeg ouder dan 65 jaar was. In het algemeen duurt het lang voordat mesothelioom zich openbaart. Volgens internationaal onderzoek is de gemiddelde latentietijd ruim 40 jaar (5). De latentietijd van mensen die zich bij het IAS hebben aangemeld neemt toe en is inmiddels meer dan 50 jaar. Dit is de tijd tussen de start van het dienstverband waar men voor het eerst aan asbest is blootgesteld en het moment waarop de diagnose mesothelioom is gesteld. Niet vast te stellen is echter op welk moment de fatale blootstelling heeft plaatsgevonden, aangezien veel mensen langere tijd en/of op verschillende locaties met asbest in aanraking zijn geweest. De latentietijd is dus niet haarscherp vast te stellen.

Aantal mensen met mesothelioom naar leeftijd en diagnosejaar (NKR)


Ontwikkeling in leeftijd door de jaren heen (1989-2020)
De volgende  figuren laten zien dat de gemiddelde leeftijd waarop de diagnose mesothelioom is gesteld over de periode 1989 t/m 2020 zowel bij mannen als vrouwen is gestegen. Een mogelijke verklaring is dat mensen in het algemeen ouder worden en op een hogere leeftijd de ziekte kunnen krijgen. Mogelijk wordt de ziekte beter herkend dan voorheen. Een andere mogelijke verklaring heeft te maken met het gegeven dat in het verleden geleidelijk beperkingen in gebruik (omvang) en toepassing (soort werk en product) van asbest zijn ingevoerd. Die kunnen ervoor gezorgd hebben dat mensen minder intensief aan asbest zijn blootgesteld en het daarom langer duurt voordat zij ziek worden. Hoe intensiever de blootstelling, hoe korter de latentietijd is, en omgekeerd (Marinaccio, 2007). De incidentie onder oudere mannen is met name onder de 65-84 jarigen toegenomen. De incidentie onder vrouwen is acht keer zo laag dan onder mannen waardoor de toevalsfactor een grotere rol speelt.

Gemiddelde leeftijd mannen bij diagnose mesothelioom 1989-2020 (NKR)
Gemiddelde leeftijd vrouwen bij diagnose mesothelioom 1989-2020 (NKR)