Leeftijd

Op welke leeftijd wordt de diagnose mesothelioom gesteld (NKR: 1989-2021)
De figuur hieronder laat zien dat in Nederland in 2021 89% van de mensen die de diagnose mesothelioom kreeg boven de 65 was. In het algemeen duurt het lang voordat mesothelioom zich openbaart. Volgens internationaal onderzoek is de tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en moment waarop de diagnose mesothelioom wordt gesteld (latentietijd) gemiddeld ruim 40 jaar (5). Bij mensen die zich bij het IAS hebben gemeld, is deze latentietijd toegenomen tot meer dan 50 jaar. Het is echter niet mogelijk om precies vast te stellen is op welk moment de fatale blootstelling heeft plaatsgevonden, aangezien veel mensen langere tijd en/of op verschillende locaties met asbest in aanraking zijn geweest. De latentietijd is dus niet nauwkeurig te bepalen.

Aantal mensen met mesothelioom naar leeftijd en diagnosejaar (NKR)

Ontwikkeling in leeftijd door de jaren heen (1989-2021)
De volgende  figuren laten zien dat de gemiddelde leeftijd waarop de diagnose mesothelioom is gesteld in de periode 1989 t/m 2021 zowel bij mannen als vrouwen is gestegen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen in het algemeen ouder worden en daardoor op een latere leeftijd de ziekte kunnen krijgen. Het is ook mogelijk dat de ziekte tegenwoordig door betere technieken bij ouderen die vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben beter wordt herkend dan in het verleden. Een andere mogelijke verklaring heeft te maken met het gegeven dat in het verleden geleidelijk beperkingen zijn ingevoerd op het gebruik (omvang) en de toepassing (soort werk en product) van asbest. Dit kan hebben geleid tot minder intensieve blootstelling aan asbest, waardoor het langer duurt voordat mensen ziek worden (latentietijd). Hoe intensiever de blootstelling, hoe korter de latentietijd is, en omgekeerd (Marinaccio, 2007). De incidentie onder oudere mannen is met name onder de 65-84 jarigen toegenomen. Bij vrouwen geldt dit vooral voor de 75-84 jarigen. De groep vrouwen is echter veel kleiner waardoor de toevalsfactor een grotere rol speelt.

Gemiddelde leeftijd mannen bij diagnose mesothelioom 1989-2021 (NKR)
Gemiddelde leeftijd vrouwen bij diagnose mesothelioom 1989-2021 (NKR)