Sectoren en beroepen

In welke sectoren en beroepen hebben asbestslachtoffers gewerkt?
Een onderdeel van de aanvraagprocedure bij het IAS is het onderzoek naar het arbeidsverleden. Het IAS onderzoekt bij alle aanvragen hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Welke dienstverbanden men heeft gehad en of men in deze dienstverbanden aan asbest is blootgesteld, zo ja, hoe. Dat wordt vastgelegd in een verslag. Een aantal gegevens over elk dienstverband zijn voor aanvragen vanaf 2005 tot en met 2020 systematisch vastgelegd in de IAS-databank. Dat geldt onder andere voor de sector en het beroep waarin iemand werkzaam is geweest. Voor de codering is gebruik gemaakt van de CBS standaarden uit 1974 voor sectoren (SBI-74) en 1984 voor beroepen (SBC-84). De hierna volgende figuren zijn gebaseerd op de verklaringen van 9.032 aanvragers met 24.384 dienstverbanden waar ‘zeker’ of ‘misschien’ asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. De aanvragen in verband met de ziekte asbestose zijn in deze overzichten meegenomen. Toelichtingen over asbest in bepaalde beroepen en sectoren komen van asbestkaart.nl of uit het rapport Asbest in kaart.

Toelichting
De cijfers zijn op basis van de eigen verklaring van de aanvrager. ‘Zeker’ wil zeggen dat men zeker weet dat men in een bepaald dienstverband aan asbest is blootgesteld. ‘Misschien’ wil zeggen dat men asbestblootstelling niet uitsluit of dat men niet weet of men in een bepaald dienstverband met asbest in aanraking is geweest.

Het gaat om aantallen dienstverbanden
De aantallen in dit hoofdstuk zijn weergegeven in dienstverbanden, niet in personen. Veel mensen veranderen in hun arbeidsleven van beroep/werkgever/sector. Een lasser in de bouw kan ook bijvoorbeeld in de industrie hebben gewerkt en voor beide sectoren verklaren zeker of misschien aan asbest te zijn blootgesteld. Een ander voorbeeld: iemand begon als timmerman in de bouw en kwam daar met asbest in aanraking. Vervolgens gaat hij werken als verkoper in een winkel voor bouwmaterialen en is daar mogelijk weer aan asbest blootgesteld. Asbestslachtoffers kunnen in hun arbeidsleven in meerdere dienstverbanden en in verschillende sectoren en/of beroepen aan asbest zijn blootgesteld. Personen komen daarom in onderstaande figuren vaak meerdere malen voor. Een weergave in dienstverbanden geeft een beeld van waar in Nederland in het werk asbestblootstelling heeft of kan hebben plaatsgevonden.