Sectoren en beroepen

In welke sectoren en beroepen hebben asbestslachtoffers gewerkt?
Het IAS onderzoekt bij alle aanvragen hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Welke functies mensen hebben bekleed en of ze in deze functies aan asbest zijn blootgesteld, en zo ja, hoe. Deze informatie wordt vastgelegd in een verslag. De gegevens over sectoren en beroepen worden gecodeerd volgens CBS-standaarden uit 1974 (SBI-74) en 1984 SBC-84). De volgende figuren zijn gebaseerd op de verklaringen van 10.274 aanvragers met 32.168 functies waarin ‘zeker’ of ‘misschien’ asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. De aanvragen in verband met de ziekte asbestose zijn in deze overzichten meegenomen. Toelichtingen over asbest in bepaalde beroepen en sectoren zijn afkomstig van asbestkaart.nl of het rapport Asbest in kaart.

Toelichting
De cijfers zijn gebaseerd op de verklaringen van de aanvragers. ‘ Zeker’ betekent dat de aanvrager er zeker van is dat hij in een bepaalde functie aan asbest is blootgesteld. ‘Misschien’ betekent dat de aanvrager asbestblootstelling niet uitsluit of dat hij niet zeker weet of hij in een bepaalde functie met asbest in aanraking is geweest.

Het betreft aantallen personen of functies
In de figuren die het aantal personen weergeven, is per aanvrager de sector of het beroep geselecteerd waarin men het langst heeft gewerkt en waarin men heeft verklaard aan asbest te zijn blootgesteld. In de overige figuren wordt het aantal functies getoond. Mensen veranderen vaak van beroep, werkgever of sector gedurende hun loopbaan. Daarom kunnen ze in meerdere functies en sectoren aan asbest zijn blootgesteld. In de figuren die het aantal functies weergeven, komen dezelfde personen vaak meerdere keren voor. Deze gegevens bieden inzicht in waar in Nederland asbestblootstelling heeft plaatsgevonden in het werk.