Vergelijking sterfte en nieuwe diagnoses

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), registreren jaarlijks het totaal aantal mensen met mesothelioom (longvlies- en buikvliesmesothelioom) in Nederland. In 1990 werd bij 270 mensen de diagnose gesteld. In 2021 was dat dit aantal veel hoger (545). De groep mesothelioompatiënten bestaat grotendeels uit mannen. Bijna 90% is op het moment dat de diagnose wordt gesteld ouder dan 65 jaar. In 2018 voorspelde hoogleraar epidemiologie Burdorf dat de sterftecijfers in 2017 een piek zouden bereiken, met 454 sterfgevallen onder mannen. In 2022 overleden 435 mannen als gevolg van mesothelioom, wat iets lager was dan de voorspelde piek. Voor vrouwen is er geen duidelijke piek. In 2022 overleden 82 vrouwen aan mesothelioom. Tot 2035 worden nog meer dan 9000 sterfgevallen als gevolg van mesothelioom verwacht (Burdorf, 2018). 


Toelichting
Nieuwe diagnoses
: Nederlandse Kankerregistratie, 2023. www.cijfersoverkanker.nl vermeldt de cijfers en verantwoording. Bovenstaande cijfers zijn iets lager dan de cijfers op cijfersoverkanker.nl omdat de groep ‘pleura non mesothelioom’ niet opgenomen is in de berekening. De registratiemedewerkers registreren de gegevens van alle patiënten met kanker die in een ziekenhuis zijn opgenomen of waarvan de ziekte door middel van weefselonderzoek is vastgesteld. Zo wordt ruim 95 procent van alle gevallen van kanker in Nederland geregistreerd in de NKR. De registratie betreft een tumorregistratie, wat betekent dat er van een patiënt meer tumoren in de registratie kunnen voorkomen.
Sterfte: CBS Statline, 2024. Het CBS registreert doodsoorzaken. Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) ingevuld door een arts en aan het CBS verstuurd. De volledigheid wordt gecontroleerd aan de hand van de ontvangen sterfterecords uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).