Vergelijking incidentie en sterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), registreren jaarlijks het totaal aantal mensen met mesothelioom (longvlies- en buikvliesmesothelioom) in Nederland. In 1990 werd bij 270 mensen de diagnose gesteld. In 2020 was dat bij bij veel meer mensen het geval (467). De groep mesothelioompatiënten bestaat grotendeels uit mannen. Bijna 90% is op het moment dat de diagnose wordt gesteld boven de 65 jaar. Hoogleraar epidemiologie Burdorf voorspelde in 2018 dat de sterfte in 2017 een piek zou bereiken met 454 sterfgevallen onder mannen. In 2020 overlijden 439 mannen ten gevolge van mesothelioom, iets lager dan de voorspelde piek. Voor vrouwen is er geen duidelijke piek en ligt de jaarlijkse sterfte de laatste jaren op ca. 75 vrouwen. Tot 2035 worden nog ruim 9000 sterfgevallen door mesothelioom verwacht (Burdorf, 2018). 

Vergelijking Sterfte (CBS) en Incidentie (NKR)

Toelichting
Incidentie
: Nederlandse Kankerregistratie, 2022. www.cijfersoverkanker.nl vermeldt de cijfers en verantwoording. Bovenstaande cijfers zijn iets lager dan de cijfers op cijfersoverkanker.nl omdat de groep ‘pleura non mesothelioom’ niet meegenomen is in de berekening. De registratiemedewerkers registreren de gegevens van alle patiënten met kanker die in een ziekenhuis zijn opgenomen of waarvan de ziekte door middel van weefselonderzoek is vastgesteld. Zo wordt ruim 95 procent van alle gevallen van kanker in Nederland geregistreerd in de NKR. De registratie betreft een tumorregistratie, wat betekent dat er van een patiënt meer tumoren in de registratie kunnen voorkomen.
Sterfte: CBS Statline, 2022. Het CBS registreert doodsoorzaken. Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) ingevuld door een arts en aan het CBS verstuurd. De volledigheid wordt gecontroleerd aan de hand van de ontvangen sterfterecords uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).