Wereldwijd

In de vorige eeuw werd asbest gewonnen in open groeven in Zuid Afrika, Australië, Canada, de Oeral, China en Kazachstan.

Ruwe asbest in een mengmachine (Zuid Afrikahuis)

De figuur hieronder laat de historische ontwikkeling van het wereldwijde gebruik van asbest sinds 1920 per continent zien.  Tot halverwege de jaren zestig waren de Verenigde Staten en West-Europa de grootste verbruikers van asbestvezels, maar vanaf rond 1970 is vooral het gebruik in de voormalige Sovjet Unie sterk gaan stijgen. Vanaf begin jaren 80 neemt het gebruik van asbest in de westerse wereld sterk af en in het oosten sterk toe. Momenteel is Azië de grootste asbestgebruiker.

Ontwikkeling asbestgebruik wereldwijd naar continent (Virta, 2006 /USGS: 1920-2019)

In vergelijking tot de buurlanden heeft Nederland in verhouding tot het aantal inwoners relatief weinig asbest gebruikt. Opvallend zijn de pieken in asbestgebruik in België en Luxemburg in de jaren 50 en in Duitsland rond 1980. In Nederland, België/ Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk is vanaf 1960 een geleidelijke afname zichtbaar. In Duitsland begint die afname pas vanaf 1980. Te zien is dat vanaf begin jaren 90 asbestverboden van kracht werden (Nederland: 1993).

Ontwikkeling asbestgebruik Nederland per inwoner vergeleken met buurlanden ( Virta, 2006; USGS: 1920-2017; Our world in data.org)

Asbest wordt nog steeds gebruikt
De meeste mijnen zijn inmiddels gesloten, maar de mijnen in Rusland draaien nog volop, onder andere in de plaats “Asbest”. De tabel hieronder laat zien dat productie en gebruik van asbest op dit moment wereldwijd nog niet is uitgebannen. Deze neemt wel af. Door steeds meer asbestverboden heeft deze zich geconcentreerd in enkele landen. Dat geldt met name voor Rusland, maar in mindere mate ook voor Kazakhstan, China en Brazilië. Rusland is verreweg de grootste producent en alleen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de asbestproductie wereldwijd.
Ook in het gebruik van asbest is een geleidelijke daling zichtbaar. Gebruik van asbest gebeurt vooral in Azië, met name in India en China. Asbest wordt vooral in de structuur van woningen, daken en waterleidingen gebruikt en is nog steeds goedkoper dan vervangende materialen als polyproleen of aluminium. In Nederland is het gebruik van asbest in 1993 verboden.

United States Geological Survey (2022) Asbestos Minerals Yearbook 2000 + 2020 (worksheet for world asbestos production and consumption calculations)