Asbestschepen: een mondiaal probleem

20-03-2006

Laurie Kazan schrijft in dit artikel op de site van het “International Ban Asbestos Secretariat” over het probleem van de sloop van schepen die vol met asbest zitten. Om de kosten beperkt te houden laten westerse landen hun schepen slopen in lage lonenlanden als India, Bangladesh, Turkije, Argentinië, Brazilië en Polen. Landen waar niet alleen de lonen laag zijn, maar waar bovendien veiligheidsmaatregelen voor asbestverwijdering minder streng zijn of zelfs geheel ontbreken. Greenpeace probeert dit te voorkomen en behaalde onlangs nog een succes door het tegenhouden van het Franse schip de Clemenceau dat, na veel protest, door president Chirac naar Frankrijk werd teruggeroepen. Momenteel probeert Greenpeace te voorkomen dat de asbest uit het Nederlandse schip de SS Rotterdam in Polen wordt verwijderd. Volgens Greenpeace heeft Nederland zelf de wettelijke en morele plicht om voor verwijdering van het eigen gevaarlijke afval te zorgen en dit probleem niet naar een land als Polen te exporteren, waar men geen mogelijkheden heeft om dit op een milieuvriendelijke wijze te doen. In februari heeft het Poolse sloopbedrijf het Nederlandse ministerie van VROM toestemming gevraagd om het te verwijderen asbest naar Nederland te vervoeren. Dit is geweigerd omdat Nederland op basis van nationale wetgeving geen afval mag invoeren dat niet hergebruikt of “gerecycled” kan worden. Het schip ligt nu in de haven van Gdansk zonder dat er iets gebeurt. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 8 maart 2006. Meer www.ibas.btinternet.co.uk

Indiase slopers in hongerstaking na terugroepen Clemenceau

20-03-2006

Indiase slopers dreigden in februari in hongerstaking te gaan uit protest tegen het terugroepen van het Franse vliegdekschip Clemenceau dat vol zit met asbest en onderweg was naar India om te worden ontmanteld. De Indiërs vrezen dat met het besluit van Chirac definitief een einde komt aan de werkgelegenheid in de Indiase sloopindustrie in de stad Alang . De ontmanteling van het schip zou aan 200 tot 400 mensen een jaar werk hebben gegeven. De Franse president riep het schip uit de Indische Oceaan terug naar Frankrijk nadat de Franse Raad van State het besluit om het schip aan een sloopwerf in India over te dragen, had geschorst. Dat gebeurde op verzoek van vier milieuorganisaties die wezen op de risico’s voor vooral de Indiase arbeiders die het schip zouden moeten demonteren. Bovendien voldoet het schip niet aan de normen voor de export van gevaarlijk afval, zoals geregeld in het Verdrag van Basel. Greenpeace noemde het besluit van Chirac ‘een overwinning voor de de arbeiders in India, het milieu en het recht’. Eerder had het Indiase hooggerechtshof al een sloopverbod afgekondigd zolang niet duidelijk was hoeveel gevaarlijke stoffen er in het schip waren verwerkt. Volgens milieuorganisaties zit er zeker 500 tot 1000 ton asbest in de ‘Clem’. Als gevolg van deze ontwikkeling heeft nu ook de regering van Bangladesh een schip vol asbest de toegang geweigerd. Het gaat om het cruiseschip de SS Norway dat door een Bengalese opkoper is gekocht om te worden gesloopt. Volgens Greenpeace zit in dit uit 1960 daterende schip, dat in Frankrijk is gebouwd en vroeger de SS France heette, 1250 ton asbest. Bron: ANP/De Tijd, 17 februari 2006.

Verwarring in Kroatië over asbestverbod

20-03-2006

Sinds 1 januari dit jaar geldt er in Kroatië een verbod op handel in en gebruik van asbest en asbestproducten. Hiermee handelt dit land in lijn met de Europese Gemeenschap, waarvan het graag lid wil worden. Dit verbod brengt de Kroatische asbestfabriek Salonit in grote problemen. Onder grote commerciële druk heeft het Ministerie van Gezondheid daarom per 14 februari j.l. de productie van asbestproducten voor export naar niet-EU-landen van het verbod uitgesloten. Kroatiës grootste oppositiepartij, de Sociaal Democratische Partij, heeft nu tegen deze wijziging protest aangetekend op grond van de resultaten van onderzoek naar de gezondheidsschade die de fabriek aanricht. Uit dit onderzoek komt naar voren dat onder de 200.000 mensen die binnen 11 km van de fabriek wonen kanker meer dan gemiddeld voorkomt. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 6 maart 2006. Meer www.ibas.btinternet.co.uk

Verzet tegen opknapbeurt SS Rotterdam in Polen

20-03-2006

Begin maart ontstond er in Polen ophef over de voorgenomen opknapbeurt van de SS Rotterdam in de haven van Gdansk. Plaatselijke vertegenwoordigers van Greenpeace dachten dat er uit de Rotterdam 1500 ton asbest zou worden gesloopt. Het blijkt echter om veel minder te gaan, zo’n 180 ton asbest. Bovendien hebben de nieuwe eigenaren van het schip Greenpeace betrokken bij alle plannen. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat er een fonds wordt gevormd waaruit op termijn de verantwoorde sloop van het schip kan worden betaald. ,,Het is voor het eerst dat zo’n fonds is gevormd,” vertelt een vertegenwoordiger van Greenpeace Nederland. Wel vraagt Greenpeace zich nog af of Polen de asbest kan verwerken. Ook is de Nederlandse overheid gevraagd het afval terug te nemen. Dat kan namelijk niet zo maar.

Bron: ANP/AD, 2 maart 2005

Twintig milieuslachtoffers door Japanse asbestfabriek

17-03-2006

Tussen 2002 en 2004 overleden in het Japanse Amagasaki 143 mensen aan een asbestgerelateerde ziekte. Twintig van hen hadden nooit met asbest gewerkt. Drie van deze twintig waren huisgenoten. zij kwamen in aanraking met asbest via de werkkleding van de (ex-)werknemer van de machinefabriek, waar voorheen met asbest werd gewerkt. Bij 17 mensen kon geen specifieke blootstellingsoorzaak worden aangewezen. Zij zaten op school, werkten en woonden in de directe omgeving van de fabriek, maar hadden er nooit gewerkt. Dit meldde het Japanse ministerie van milieu begin februari. Bron: The Yomiuri Shimbun, 11 februari 2006.

Onderzoek naar asbestbodemverontreiniging in Nederland

17-03-2006

Asbest wordt niet alleen aangetroffen op wegen en erven, maar ook op andere plekken in de grond. In opdracht van het ministerie van VROM is daarom een asbestinventarisatie uitgevoerd in het kader van het “Landsdekkend Beeld Bodem”. Het doel van deze inventarisatie was het inzichtelijk maken waar de asbestindustrieën aanwezig zijn geweest. Daarnaast was de inventarisatie gericht op het ontwikkelen van een methode voor het opstellen van een asbestkansenkaart waarop de kans van aanwezigheid van asbest zichtbaar kan worden gemaakt. Op grond van de resultaten laat staatssecretaris Van Geel nader onderzoek uitvoeren naar de ernst en omvang van de potentiële asbestbodemverontreiniging bij die locaties die expliciet naar voren zijn gekomen uit de rapportage, te weten Van Gelder te Wormer, Forbo te Assendelft (en Coevorden) en Balamundi in Huizen. Bron: Ministerie van VROM: voortgang asbestdossier, 10 maart 2006, brief staatssecretaris Van Geel aan Tweede Kamer. Meer http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16541.

Asbest in scholen schadelijk voor personeel

24-02-2006

Personeel dat langdurig werkzaam is oude scholen waarin asbest is verwerkt, loopt gezondheidsrisico’s. Er moet zo snel mogelijk een lijst komen van ‘asbestscholen’ om het kankerverwekkende materiaal te kunnen saneren. Dat stelt het Comite Asbestslachtoffers naar aanleiding van de dood van een 49-jarige leerkracht uit Amersfoort. Nabestaanden van de leraar gaan een schadeclaim indienen. Het is voor het eerst dat voor een docent een asbestclaim wordt gelegd. De man overleed aan de gevolgen van de ziekte mesothelioom, longvlieskanker die ontstaat na blootstelling aan asbest. De leraar had jarenlang in een ernstig vervuild schoolgebouw voor de klas gestaan. Bron: Tubantia/Twentsche Courant, 9 februari 2006.

Bibliotheek met 21 kilometer asbestboeken

24-02-2006

Frankrijk heeft meer problemen met asbest dan alleen het vliegdekschip de Clemenceau dat niet in India gesloopt mag worden. Zo weet de nationale bibliotheek in Parijs niet wat te doen met 700000 met asbest verontreinigde documenten. Onlangs lekte uit dat een aanzienlijk deel van de collectie van de Bibliothéque Nationale de France (BNF) asbeststof bevat. Dat kwam vorig najaar aan het licht tijdens de controle van de luchtkwaliteit, zo staat in een rapport. Uit een interne rapportage blijkt dat alle besmette documenten afkomstig zijn uit een depot in het even buiten Parijs gelegen Versailles. Dat dit depot vol asbest zat, was wel bekend. Bron: Trouw, 17 februari 2006

Nog steeds doden door 11 september

14-02-2006

De instorting van de WTC torens in 2001 heeft nog steeds schadelijke effecten op de gezondheid van mensen die op het terrein aanwezig waren tijdens en vlak na de ramp. The Philadelphia Inquirer meldt inmiddels al 24 sterfgevallen door aandoeningen aan luchtwegen en longen. Dit als gevolg van de gevaarlijke stoffen die vrijkwamen bij de ramp, waaronder asbest. Officiële instanties melden dat het nog te vroeg is om de lange termijn gezondheidseffecten van de ramp in te schatten. Dat kan pas over tientallen jaren. Anderen zeggen dat slechts één op de vijf werkers op de rampplek een vorm van bescherming (masker e.d.) tegen de stoffen droeg. Bron: The Philadelphia Inquirer, 14 januari 2006.