Regels verwijderen asbest verscherpt

14-02-2006

De sloop van gebouwen moet straks gebeuren volgens strengere regels om vervuiling door asbest tegen te gaan. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft op 23 januari het “Asbestverwijderingsbesluit 2005” met deze strengere regels naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gestuurd. Wie straks een pand wil afbreken, moet een asbestinventarisatierapport laten opstellen. Dat rapport is verplicht voor het verkrijgen van de (gemeentelijke) sloopvergunning. Ook mag alleen nog een gecertificeerd bedrijf dat rapport opstellen en het latere sloopwerk doen. Jaarlijks overlijden naar schatting ongeveer achthonderd mensen als gevolg van blootstelling aan asbest in het verleden. Zij kwamen meestal via hun werk langdurig in contact met het materiaal. Bron: Asbestslachtoffersvereniging Nederland, Vrom, 23 januari 2006. Meer http://www.kankerpatient.nl/avn/

Actievoerders Greenpeace stoppen gevaarlijk sloopschip

14-01-2006

Actievoerders van Greenpeace hebben op 12 januari j.l. met succes het Franse oorlogsschip Clemenceau tegengehouden. Het oorlogsschip vol met 500 ton asbest en andere giftige stoffen was op weg naar India om daar gesloopt te worden. Arbeiders op de Indiase sloopstranden ontmantelen de schepen met gevaar voor eigen leven. Veel giftige stoffen komen in het milieu terecht. Dankzij de actie van Greenpeace hebben de Egyptische autoriteiten garanties van de Fransen gevraagd dat het schip voldoet aan de normen voor de export van (gevaarlijk) afval, zoals geregeld in het Verdrag van Basel. Zo niet, dan verklaart Egypte het schip illegaal en moet de Clemenceau terug naar een Franse haven. Bron: Greenpeace, 13 januari 2006. Meer www.greenpeace.nl.

Sloop van schepen in Azië eist duizenden mensenlevens

02-01-2006

De milieubeweging Greenpeace, FIHD (International Federation for Human Rights) en YPSA (Young Power in Social Action Bangladesh) boden op 13 december j.l. de Verenigde Naties het rapport “End of life ships” aan met het schrikbarende verhaal van meer dan honderd mensen die zijn gestorven of gewond zijn geraakt bij de scheepssloop in Azië. De te slopen schepen zitten vol met asbest, olieresten, giftige stoffen en explosieve gassen. Bij het slopen gelden geen regels, arbeiders krijgen geen beschermende kleding en geen adequaat gereedschap. Men vermoedt dat er in de laatste 20 jaar duizenden doden en gewonden zijn gevallen. Greenpeace, FIHD en YPSA eisen dat schepen die zijn afgeschreven, worden behandeld als chemisch afval. Daarmee wordt voorkomen dat honderden enkelwandige schepen die de komende jaren worden afgeschreven, onder geen enkele regeling zullen vallen. Zonder regeling zal de sloop ervan opnieuw een onbekend aantal slachtoffers eisen. Bron: Greenpeace, 12 december 2005. Meer http://www.greenpeace.nl/news/dood-arbeiders-door-giftige-sl

Turkije: schade door asbest in milieu even groot als door werk

13-12-2005

Metintas en collega’s onderzochten de effecten van blootstelling aan asbest dat in een aantal Turkse dorpen in het milieu voorkomt. Deze vorm van blootstelling duurt normaal gesproken langer maar is van een lagere intensiteit dan beroepsmatige blootstelling aan asbest. Toch zijn de effecten hiervan op niet kwaadaardige longaandoeningen als verdikking of verbindweefseling van het longvlies (pleurale plaques en diffuse pleuraverbreding) even sterk als bij beroepsmatige blootstelling. Bepaalde soorten asbestvezels als actinoliet en tremoliet zijn daarbij schadelijker dan antrophyliet en chrysotiel. Tremoliet is vaak als vervuiler gevonden in chrysotiel en talkpoeder. Bron: Metintas, M. et al. (2005). Nonmalignant pleural lesions due to environmental exposure to asbestos: a field-based, cross-sectional study. European Respiratory Journal 26, 5, 875-879.

M. Metintas, S. Metintas, G. Hillerdal, I. Ucgun, S. Erginel, F. Alatas and H. Yildirim (2005). Nonmalignant pleural lesions due to environmental exposure to asbestos: a field-based, cross-sectional study. European Respiratory Journal 26, 5, 875-879.

ABSTRACT: The aim of the present study was to investigate the frequencies of asbestos-related benign pleural diseases in villagers environmentally exposed to asbestos and the factors affecting these frequencies.

A field-based, cross-sectional study was designed. In total, 991 villagers from 10 villages,

randomly chosen from 67 villages with known use of asbestos-containing white soil in central Anatolia (Turkey), were investigated. The type of asbestos in the white soil was determined for each village, as well as air-borne fibre concentrations. The villagers were investigated with smallsize chest roentgenograms and epidemiological features were recorded. The air-borne fibre levels were generally low. Despite this, pleural plaques were found in 14.4% of the villagers, 10.4% had diffuse pleural fibrosis and 0.4% asbestosis. The significant variables for plaques were age, sex, type of asbestos fibre, e.g. actinolite and tremolite, and exposure duration, while there was a negative relationship with cumulative exposure. The variables affecting diffuse pleural fibrosis were age, exposure duration and cumulative exposure. In conclusion, villagers exposed to environmental asbestos have high frequencies of pleural plaques and diffuse pleural fibrosis, similar to occupationally exposed asbestos cohorts. Different types of asbestos appear to result in different frequencies of pleural lesions.

Japan: asbestslachtoffers onder omwonenden fabriek

06-12-2005

In Japan is bij vrouwen die binnen 500 meter rondom een bouwmaterialen-fabriek in Amagasaki wonen 18 keer zoveel mesothelioom geconstateerd dan gemiddeld. Bij mannen was dit 10 keer zoveel. In de fabriek werd de meest gevaarlijke soort asbest gebruikt, namelijk blauw asbest (crocidoliet). Van de vrouwen hadden slechts enkelen in de fabriek gewerkt. Van 85 (ex-)omwonenden die niet met asbest hadden gewerkt overleden er 76 aan mesothelioom. Zij woonden tussen de 1,5 en 18,5 jaar in de omgeving van de fabriek. De incubatietijd van de ziekte varieerde van 23 tot 48 jaar. Bron: The Daily Yomiuri, 25 november 2005.

VS onderzoek: kan blootstelling aan lage niveaus van asbest mesothelioom veroorzaken?

08-11-2005

In Californië is bij onderzoek geconstateerd dat naarmate mensen dichter bij een natuurlijke asbestvindplaats wonen het risico op longvlieskanker (pleuraal mesothelioom) groter is. Voor buikvlieskanker (peritoneaal mesothelioom) geldt dit niet. Buikvlieskanker wordt normaal gesproken veroorzaakt door hogere blootstellingsniveaus dan longvlieskanker. De resultaten lijken erop te wijzen dat ook mensen die relatief ver van een asbestvindplaats wonen een verhoogd risico op longvlieskanker hebben. Goldberg en Luce menen dat deze resultaten de stelling ondersteunen dat ook lage niveaus van asbestblootstelling kankerverwekkend kunnen zijn. Bron: 1. Pan XL, Day HW, Wang W, Beckett LA, Schenker MB (2005). Residential proximity to naturally occurring asbestos and mesothelioma risk in California. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Oct 15.172(8):1019-25 , 2. Goldberg M, Luce D. (2005). Can exposure to very low levels of asbestos induce pleural mesothelioma? Am J Respir Crit Care Med. 2005 Oct 15.172(8):939-40.

Pan XL, Day HW, Wang W, Beckett LA, Schenker MB (2005). Residential proximity to naturally occurring asbestos and mesothelioma risk in California. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Oct 15.172(8):1019-25

Abstract

Rationale: Little is known about environmental exposure to low levels of naturally occurring asbestos (NOA) and malignant mesothelioma (MM) risk.

Objectives: To conduct a cancer registry-based case control study of residential proximity to NOA with MM in California.

Methods: Incident MM cases (n = 2,908) aged 35 yr or more, diagnosed between 1988 and 1997, were selected from the California Cancer Registry and frequency matched to control subjects with pancreatic cancer (n = 2,908) by 5-yr age group and sex. Control subjects were selected by stratified random sampling from 28,123 incident pancreatic cancers in the same time period. We located 93.7% of subjects at the house or street level at initial diagnosis. Individual occupational exposure to asbestos was derived from the longest held occupation, available for 74% of MM cases and 63% of pancreatic cancers. Occupational exposure to asbestos was determined by a priori classification and confirmed by association with mesothelioma.

Main Results: The adjusted odds ratios and 95% confidence interval for low, medium, and high probabilities of occupational exposures to asbestos were 1.71 (1.32-2.21), 2.51 (1.91-3.30), and 14.94 (8.37-26.67), respectively. Logistic regression analysis from a subset of 1,133 mesothelioma cases and 890 control subjects with pancreatic cancer showed that the odds of mesothelioma decreased approximately 6.3% for every 10 km farther from the nearest asbestos source, an odds ratio of 0.937 (95% confidence interval = 0.895-0.982), adjusted for age, sex, and occupational exposure to asbestos.

Conclusions: These data support the hypothesis that residential proximity to NOA is significantly associated with increased risk of MM in California.

Vijf keer zo veel longvlieskanker bij vrouwen in Goor en omgeving

08-11-2005

In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is in de periode november 2004 tot augustus 2005 een onderzoek verricht naar de relatie van milieublootstelling aan asbest en de sterfte aan mesothelioom onder vrouwen in de regio Goor. De twee kernvragen bij dit onderzoek werden bevestigend beantwoord, namelijk: longvlieskanker kwam in de periode 1989-2002 bij vrouwen in de regio rond Goor vijf keer zo veel voor als in Nederland in het algemeen. Bij mannen was dit 2 x zo veel. Bovendien werd bij de helft van de vrouwen de extra incidentie veroorzaakt door milieublootstelling aan asbest in erven en weggetjes. Op grond van deze resultaten wil staatssecretaris Van Geel de Gezondheidsraad laten onderzoeken of de normen die aangeven wat toelaatbare risico’s zijn van asbest voor de volksgezondheid, scherper moeten. Bron: vrom.nl, 4 november 2005. Meer http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16541

Drie Turkse dorpen ontruimd vanwege kankerrisico

28-10-2005

Drie dorpen in Turkije moeten onmiddellijk worden ontruimd, omdat er een verhoogde kans op kanker bestaat. Het gaat om dorpen in de toeristische provincie Cappadocië, bekend om zijn uit rotswanden gehouwen grotten en holwoningen. Uit onderzoek is gebleken dat in de woongebieden een grote hoeveelheid erioniet aanwezig is, waardoor de kans op kanker duizend maal hoger is dan elders. Erioniet is het enige mineraal, naast asbest, waarvan bekend is dat blootstelling tot mesothelioom kan leiden. Bron: Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 15 oktober 2005.

Onverantwoorde bangmakerij over asbestgerelateerde kanker in Twente

28-10-2005

In september meldden onderzoekers van het Twenteborg Ziekenhuis en de Erasmus Universiteit over een nog niet gepubliceerd rapport dat zij voor het eerst een relatie hebben aangetoond tussen het voorkomen van maligne mesothelioom en asbest in het milieu in Twente. In een commentaar schrijft René Leverink dat deze uitspraak voorbarig is en oncontroleerbaar. Men weet niet of de kanker veroorzaakt is door asbest in het milieu omdat niet onderzocht is of in het Twentse milieu meer of minder asbestvezels voorkomen dan op andere plaatsen. Bron: Tubantia/Twentsche Courant, 8 oktober 2005.

Turkije: onderzoek naar longkanker en mesothelioom door asbest in de natuur

20-10-2005

In de provincie Malatya in Oost Turkije komt tremoliet-asbest in de natuur voor. Dit wordt gebruikt als stucmateriaal voor huizen, ter isolatie van daken en als substituut voor babypoeder. Onderzoeker Hasanoglu en collega’s constateerden dat in twee plaatsen in deze provincie longkanker en mesothelioom meer dan gemiddeld voorkomen. Zij concluderen dat dit waarschijnlijk een relatie heeft met de asbest in het milieu.

Bron: Hasanoglu, H.C. et al. (2005). Lung cancer and mesothelioma in towns with environmental exposure to asbestos in Eastern Anatolia. Int Arch Occup Environ Health. Aug 30.1-3.

Hasanoglu HC, Yildirim Z, Ermis H, Kilic T & Koksal N. (2005). Lung cancer and mesothelioma in towns with environmental exposure to asbestos in Eastern Anatolia. Int Arch Occup Environ Health. Aug 30.1-3.

Abstract

Objective: Our previous study demonstrated the presence of environmental

tremolite and chrysotile asbestos fiber exposure in Hekimhan town in Malatya

located in eastern Turkey. The aim of this study was to investigate whether

environmental asbestos exposure increases the incidence of lung cancer and

mesothelioma. Method: One hundred and forty-nine patients with mesothelioma and

lung cancer living in the center or in the towns of Malatya were retrospectively

analyzed. The Incidences of lung cancer and mesothelioma were calculated.

Results: The incidences of lung cancer and mesothelioma were 3.39/100,000 and

0.21/100,000, respectively, for the whole population of Malatya. while they were

8.23/100,000 and 1.45/100,000 in Hekimhan. The incidences were strikingly high

(22.39/100,000 for lung cancer and 7.46/100,000 for mesothelioma) in Arguvan,

another town in Malatya where an analysis for asbestos could not be performed.

The overall incidence in Turkey was reported as 5.9/100,000 by the Health

Ministry in 1994. The incidences of lung cancer were nearly 1.3-fold higher in

Hekimhan and fourfold higher in Arguvan then in the general population of

Turkey. Conclusion: The incidences of mesothelioma and lung carcinoma in

Hekimhan were higher than those of the general population in Turkey, suggesting

a role of environmental asbestos exposure in lung cancer and mesothelioma.