Actievoerders van Greenpeace hebben op 12 januari j.l. met succes het Franse oorlogsschip Clemenceau tegengehouden. Het oorlogsschip vol met 500 ton asbest en andere giftige stoffen was op weg naar India om daar gesloopt te worden. Arbeiders op de Indiase sloopstranden ontmantelen de schepen met gevaar voor eigen leven. Veel giftige stoffen komen in het milieu terecht. Dankzij de actie van Greenpeace hebben de Egyptische autoriteiten garanties van de Fransen gevraagd dat het schip voldoet aan de normen voor de export van (gevaarlijk) afval, zoals geregeld in het Verdrag van Basel. Zo niet, dan verklaart Egypte het schip illegaal en moet de Clemenceau terug naar een Franse haven. Bron: Greenpeace, 13 januari 2006. Meer www.greenpeace.nl.