De Gezondheidsraad pleit ervoor de normen voor asbest te herzien. Het onafhankelijke adviesorgaan schrijft dit op 9 mei in een briefadvies aan Staatssecretaris Van Geel. Dit als gevolg van een adviesaanvraag naar aanleiding van een studie waaruit is gebleken dat er in de omgeving van Goor significant meer slachtoffers dan verwacht zijn gevallen door blootstelling aan asbest die in wegen was verwerkt. De Gezondheidsraad concludeert dat de betreffende studie naar mesothelioom in de regio Goor niet voldoende informatie geeft over asbestblootstelling om de huidige grenswaarden te kunnen evalueren. Sinds 1987 beschikbaar gekomen andere wetenschappelijke kennis en inzichten doen dat echter wel. De conclusie van de commissie is dat herziening van de grenswaarden MTR en VR gewenst is. Bron: Gezondheidsraad, 9 mei 2006. Meer http://www.gr.nl/persbericht.php?ID=1358