Infomil, informatiecentrum voor de implementatie van milieu-regelgeving, heeft de informatie over asbest geactualiseerd. In de asbestwet- en regelgeving is veel veranderd. Zo is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 inwerking getreden en het Asbestbesluit Milieubeheer en het Besluit asbestvrije frictiematerialen Wms zijn ingetrokken. Ook andere ontwikkelingen vanuit VROM zijn verwerkt in de vernieuwde informatie zoals het openen van het Meldpunt asbest en de voorbereidingen rond een nieuwe VROM regeling voor mesothelioomslachtoffers. Bron: Infomil, 22 mei 2006.

http://www.infomil.nl