Burgers en bedrijven uit 15 gemeenten in Gelderland en Overijssel hebben massaal melding gemaakt van asbestwegen in hun regio. Dit blijkt uit de inventarisatie van asbestwegen in de omgeving van de voormalige asbestfabrieken Asbestona in Harderwijk en Eternit in Goor die op 30 juni is afgerond. Alle bedrijven en burgers die tussen 22 mei en 1 juli een asbestweg hebben gemeld, komen in aanmerking voor de saneringsregeling van de overheid. In totaal zijn er 1.968 meldingen ontvangen. Het Landelijk Meldpunt Asbest blijft na 1 juli gewoon open. Asbest komt namelijk ook op andere plekken in Nederland in het milieu voor. Bron: Landelijk Meldpunt Asbest, 3 juli 2006. Meer http://www.senternovem.nl/meldasbest/nieuws/index.asp