De manier waarop gemeenten sloopvergunningen verstrekken is onder de maat. Gemeenten hebben met name veel te weinig aandacht voor asbest en controleren niet goed of asbestverwijdering volgens de regels gebeurt. In de op 6 juni 2006 verschenen jaarrapportage gemeentenonderzoeken constateert de VROM-inspectie dat één op de vier gemeenten onvoldoende tot slecht presteert op het gebied van de sloopvergunningen. Bij de milieutaken blijkt bij ruim eenderde van de onderzochte gemeenten de controle op naleving van het Bouwstoffenbesluit onvoldoende of slecht te zijn. De inspectie vindt het “zorgwekkend” dat veel gemeenten weinig tot geen zicht hebben op de toepassing van grond en bouwstoffen bij werken. Bron: Cobouw, juni 2006. Meer www.bwtinfo.nl