De Arbeidsinspectie heeft in april bij een controle-actie op bouwplaatsen in binnensteden veel overtredingen aangetroffen. Op 287 plekken die bezoek kregen van inspecteurs overtraden werkgevers of werknemers in totaal 344 keer de regels. In de meeste gevallen waren werknemers niet goed beschermd tegen valgevaar. Ook kwamen de inspecteurs op plekken waar niet volgens de regels werd gewerkt met asbest. Bron: ministerie van SZW, 22 juni 2006. Meer http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?link_id=97143