Jan Warning nieuwe directeur IAS

05-10-2015

Jan Warning zal met ingang van 1 januari 2016 starten als directeur van het Instituut Asbestslachtoffers. Hij volgt Machiel van der Woude op die per 1 januari 2016 met pensioen gaat.

Dr. J.M. Warning (1956) is thans directeur van de Stichting Arbouw, het kennis- en service-instituut van de bouwnijverheid. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als directeur van het Bureau Beroepsziekten FNV.

Jan Warning studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2000 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘Werkdruk nieuw vakbondsthema. Voorbeelden van vakbondsinitiatieven in de dienstensector’.     

Zesde editie fietstocht voor asbestslachtoffers

15-09-2015

Zondag 13 september vond de zesde editie plaats van de Christa Mensert Memorial Ride, een fietstocht vanuit Leiderdorp om geld in te zamelen voor asbestslachtoffers. Christa Mensert overleed in 2009 aan mesothelioom. Zij vroeg mensen geen bloemen mee te nemen naar haar begrafenis, maar een bijdrage te storten op de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers. De jaarlijkse fietstocht is uit dit verzoek voortgekomen.  De opbrengst van 2403 euro zal door het IAS worden besteed aan onderzoek naar de behandeling van mesothelioom. Bron: christamensertride.nl, september 2013.

 

IAS Monitor mesothelioom geactualiseerd

07-07-2015

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2013 (NKR) en een deel van de IAS-cijfers over 2014. Te zien is dat in Nederland in 2013 meer dan 500 mensen de diagnose mesothelioom kregen. Daarvan was bijna 90% man en meer dan driekwart  boven de 65 op het moment dat de diagnose werd gesteld. Bij verreweg het grootste deel is blootstelling in het werk de oorzaak van de ziekte. Als naar de ontwikkeling in de kenmerken van slachtoffers gekeken wordt, vallen de volgende zaken op.

IAS jaarverslag 2014: Asbestslachtoffers verdienen onze steun

11-05-2015

‘Asbestslachtoffers verdienen onze steun. Ziek worden van je werk is verschrikkelijk en onrechtvaardig’. Dat  zegt onze vice-premier Lodewijk Asscher in het jaarverslag van het Instituut Asbestslachtoffers  (IAS) over 2014.  En zo is het ook, zeker voor de slachtoffers waarvoor het IAS in 1999 is opgericht. 15 jaar later is de stroom aanvagen helaas nog niet afgenomen. Er was in 2014 zelfs sprake van een kleine stijging. Meer dan 700 asbestslachtoffers meldden zich in 2014 voor bemiddeling aan bij het IAS.

Regeling TNS voldoet aan doelstelling

25-03-2015

Conform de doelstelling van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) heeft de snelle afhandeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming de juridische lijdensweg verkort. Slachtoffers ervaren in belangrijke mate maatschappelijke erkenning van hun leed door het bestaan van de regeling en de manier waarop die wordt uitgevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding was een evaluatie van de regeling in opdracht van het ministerie. In haar brief gaat de staatssecretaris verder in op de ontwikkelingen inzake het verbod op asbestdaken per 2024, het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) en de sanering van asbestwegen in Hof van Twente (Eternit) en rond Harderwijk (Asbestona). Laatstgenoemd project heeft ca. 150 miljoen euro gekost. De kans op terugvordering van deze kosten bij voormalig asbestproducent Eternit is heel klein. Bron: rijksoverheid.nl, 10 maart 2015.

Interview IAS over kenmerken asbestslachtoffers

25-03-2015

In de maartuitgave van de Nieuwsbrief Asbest van de Inspectie SZW voor toezichthouders asbest staat een interview met Simone Aarendonk, beleidsmedewerker IAS. Via de IAS Monitor brengt het IAS op www.ias.nl kenmerken van asbestslachtoffers in beeld, van mensen met mesothelioom die zich tussen 2000 en 2013 bij het IAS hebben aangemeld voor bemiddeling. De IAS Monitor laat zien dat relatief veel slachtoffers in het verleden met hittebestendige en isolerende toepassingen van asbest hebben gewerkt. Er zou daarom meer aandacht moeten komen voor mensen die door hun werk nú nog met dergelijke toepassingen in aanraking kunnen komen. Zoals monteurs die in gesloten ruimtes in oudere (openbare) gebouwen en in de industrie aan leidingen en verwarmingsinstallaties werken. Daarnaast is het natuurlijk goed dat gelet wordt op eventuele risico’s voor de andere gebruikers van die gebouwen en industriële installaties. Bron: Nieuwsbrief Inspectie SZW, 17 maart 2015.

IAS Monitor arbeidsverleden vernieuwd

01-02-2015

Het deel van de IAS Monitor dat over het arbeidsverleden van asbestslachtoffers gaat, is aangevuld met de gegevens over het arbeidsverleden van mensen die in 2013 een aanvraag bij het IAS hebben gedaan (paragraaf 7). Te zien is dat relatief veel  slachtoffers gevallen zijn onder mensen die in het verleden met hittebestendige en/of isolerende toepassingen van asbest hebben gewerkt. De meeste blootstellingen vonden in de jaren 60 en 70 plaats. Asbestblootstelling trad vooral op in de bouwnijverheid/installatiebouw en in de industrie (met name scheepsbouw, metaal- en elektrotechniek). Vaak voorkomende risicoberoepen zijn monteur (algemeen, verwarming, elektra, auto), timmerman, machinebankwerker, loodgieter en lasser. Bron: IAS, 26 januari 2015.

Dr. Sjaak Burgers wint prof. Job de Ruiter-prijs

27-01-2015

Op donderdag 26 januari 2016 vond in het SER-gebouw een congres plaats in verband met het 15 jarig bestaan van het Instituut Asbestslachtoffers. Tijdens dit congres werd de prof. Job de Ruitersprijs uitgereikt aan dr. Sjaak Burgers in verband met zijn grote verdiensten op het terrein van asbest en gezondheid, en zijn laagdrempelige zorg voor de asbestslachtoffers. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 27 januari 2015

Lustrumcongres IAS 26 januari 2015

15-12-2014

Op 26 januari 2015 bestaat het Instituut Asbestslachtoffers 15 jaar. Met een congres wordt aandacht aan deze mijlpaal besteed. De titel is: 15 jaar IAS: hoe ziet de toekomst eruit? Bron: IAS, december 2014.

IAS Jaarverslag 2013: Aantal aanvragen weer boven de 500

17-06-2014

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2013 534 aanvragen in behandeling genomen van asbestslachtoffers met mesothelioom, ook wel asbestkanker genoemd. Het aantal aanvragen per jaar ligt al een aantal jaar ruim boven de 500 per jaar. Dat komt overeen met het aantal slachtoffers dat jaarlijks de ziekte mesothelioom krijgt. Ondanks het asbestverbod sinds 1993 is een structurele afname nog steeds niet zichtbaar. Bijna 90% van alle aanvragen bij het IAS resulteert in een schadevergoeding of tegemoetkoming bij leven. Dit alles staat in het jaarverslag van het IAS over 2013.