IAS Monitor geactualiseerd

17-05-2014

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2012 (NKR) en 2012/2013 (IAS: sectoren/beroepen t/m 2012, rest t/m 2013). Het aantal slachtoffers ligt sinds 2010 ruim boven de 500 per jaar. 90% is man en meer dan driekwart is boven de 65 op het moment dat de diagnose wordt gesteld. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers blijft toenemen. De cijfers laten o.a. zien dat ongeveer 80% van de mensen met mesothelioom als werknemer aan asbest is blootgesteld. Bij 20% gaat het meestal om slachtoffers die de asbestblootstellingsoorzaak niet weten of niet zeker weten of ze in een dienstverband aan asbest zijn blootgesteld. Anderen verklaren als zelfstandige, prive (doe-het-zelven) of in het milieu aan asbest te zijn blootgesteld. Bron: IAS, mei 2014.

Asbestslachtoffers broodindustrie en bakkerijen

14-01-2014

Verschillende media berichten half januari op basis van informatie van het programma Zembla dat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) sinds 2000 38 meldingen van bakkers met asbestkanker zou hebben gehad. Deze informatie was niet juist. Het IAS heeft van 2005 t/m 2012 drie aanvragen van mesothelioompatiënten gehad die volgens eigen verklaring in de broodindustrie of bakkerijsector zeker aan asbest waren blootgesteld. 28 aanvragers hadden verklaard dat zij in 35 dienstverbanden in de broodindustrie of bakkerijsector mogelijk aan asbest waren blootgesteld of wisten niet meer of ze daar of elders met asbest in aanraking zijn geweest. Deze informatie is afkomstig uit de IAS Monitor op de website van het IAS.   

 Op basis van deze informatie kan niet geconcludeerd worden dat de broodindustrie of bakkerijsector relatief veel asbestslachtoffers heeft veroorzaakt. Hiervoor zou eerst een vergelijking moeten worden gemaakt van het aantal mensen dat in de betreffende sector gedurende de periode van blootstelling werkzaam was. Asbest is als brandwerende toepassing met name in de industrie en bouw en installatie gebruikt en heeft in deze sectoren, onder de mensen die met het materiaal werkten, mesothelioom veroorzaakt. Het gaat hier om blootstellingen die normaal gesproken tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Het duurt tientallen jaren voordat men ziek wordt. Verder zijn onder de 28 aanvragers die misschien in de broodindustrie of bakkerijsector zijn blootgesteld mogelijk ook andere bronnen van asbestblootstelling aanwijsbaar. Veel mensen zijn in het verleden vaker, op verschillende manieren,in verschillende functies en in verschillende sectoren met asbest in aanraking geweest. Een optelsom van blootstellingen komt regelmatig voor. Bron: IAS, 14 januari 2014

 

Nieuwe bedragen tegemoetkoming en schadevergoeding per 2014

18-12-2013

Het bedrag voor de tegemoetkoming inzake de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) en Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) is per 1 januari 2014 vastgesteld op 19.201 euro. Het normbedrag voor schadevergoeding wordt per 1 januari 2014 62.124 euro. Bron: Staatscourant en IAS, december 2013.

Proefschrift IAS bestuurslid over werknemerscompensatie

16-12-2013

In Nederland lopen jaarlijks meer dan 200.000 werknemers letsel en verzuim op door een arbeidsongeval en krijgen naar schatting 25.000 werknemers per jaar een beroepsziekte. Werknemers die de financiele schade die zij hierdoor oplopen willen verhalen moeten daarvoor de werkgever aansprakelijk stellen. In de praktijk betekent dit een zware (juridische) lijdensweg. Daarom pleiten patientenorganisaties, vakbeweging, SER en, recent, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een nieuw systeem van het verhalen van schade van arbeidsongevallen en beroepsziekten, ook wel werknemerscompensatie genoemd. Een dergelijk nieuw systeem van werknemerscompensatie zou naast een compensatiefunctie ook een preventieve functie moeten hebben. Over die preventieve functie van werknemerscompensatie gaat het proefschrift van Wim Eshuis, bestuurslid van het IAS. Eshuis promoveerde 4 december jl aan de Universiteit van Amsterdam. Bron: Universiteit van Amsterdam, 4 december 2013.

Vierde editie fietstocht voor asbestslachtoffers

06-08-2013

Zondag 15 september vond de vierde editie plaats van de Christa Mensert Memorial Ride plaats, een fietstocht vanuit Leiderdorp om geld in te zamelen voor asbestslachtoffers. Christa Mensert overleed in 2009 aan mesothelioom. Zij vroeg mensen geen bloemen mee te nemen naar haar begrafenis, maar een bijdrage te storten op de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers. De jaarlijkse fietstocht is uit dit verzoek voortgekomen. De opbrengst zal door het IAS worden besteed aan onderzoek naar de behandeling van mesothelioom. Bron: christamensertride.nl, september 2013.

Interview medisch adviseur IAS

31-07-2013

Mevrouw drs. Gonnie Voogt werkt al sinds de start in 2000 via uitvoeringsorganisatie BSA Schaderegeling als medisch adviseur voor het IAS. Zij draagt er aan bij dat het medische protocol voor het stellen van de diagnose maligne mesothelioom snel en zorgvuldig wordt uitgevoerd. In een interview wordt nader met haar kennisgemaakt. Bron: Nieuwsbrief BSA Schaderegeling, juli 2013

IAS Jaarverslag 2012: weer meer dan 500 mesothelioomslachtoffers

18-04-2013

In 2012 neemt de stroom aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) helaas nog niet af. Het aantal mensen dat in Nederland mesothelioom krijgt, ligt al enkele jaren boven de 500 per jaar. Ondanks het asbestverbod sinds 1993 lijkt de piek nog niet bereikt. Bijna 90% is man en meer dan driekwart is 65-plus op het moment dat de diagnose wordt gesteld. Dat staat in het jaarverslag van het IAS over 2012. Bijna 90% van alle aanvragen bij het IAS resulteerde in een schadevergoeding of tegemoetkoming bij leven. Bron: IAS, 18 april 2013

Medische procedure aanvragen IAS

25-03-2013

Voor alle mesothelioompatienten die een aanvraag indienen bij het IAS wordt een bevestiging van de diagnose gevraagd aan het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP), een expertpanel van pathologen. Sjoukje van der Bij onderzocht de diagnostiek bij 1498 mensen die zich tussen 2005 en 2008 bij het IAS hadden aangemeld. Bij 6% kon de diagnose op basis van uitsluitend pathologisch onderzoek niet worden bevestigd, o.a. wegens te weinig of onvoldoende betrouwbaar materiaal. Door middel van klinische beoordeling door meerdere longartsen werd bij 80% van deze groep alsnog de diagnose mesothelioom bevestigd. Van der Bij concludeert dat het belangrijk is zo snel mogelijk biopsiemateriaal bij mesothelioompatienten te verzamelen om de kans op bevestiging van de diagnose te vergroten.Dit onderzoek is door het IAS gefinancierd. Bron: Van der Bij, S. e.a. (2013).

IAS Monitor: meer dan 500 asbestslachtoffers per jaar

15-01-2013

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2010 (NKR) en 2011 (IAS). Inmiddels is het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt sinds 1990 bijna verdubbeld (1990: 270, 2010: 529). Momenteel ligt dit boven de 500 per jaar. Meer dan driekwart is boven de 65 bij diagnose. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers blijft toenemen. Provincies met een gemiddeld hogere mesothelioomincidentie zijn (in afnemende volgorde) Zeeland, Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel en Flevoland. Bron: IAS, januari 2013

Algemeen Informatieboekje vernieuwd

17-12-2012

Op www.ias.nl vindt u het vernieuwde informatieboekje over het Instituut Asbestslachtoffers. Hierin een toelichting op de werkwijze van het instituut en interviews. Jean Schrader, Henk Robbe en mevrouw Kranenburg zijn elk op verschillende wijze met asbest in aanraking geweest. Hun verhalen en ervaring met de bemiddeling door het IAS worden in het boekje verteld. U kunt de papieren uitgave bestellen bij het secretariaat van het IAS: secrias@ias.nl. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 17 december 2012.