Wanda Hagmolen of ten Have beschrijft in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde de werkwijze en resultaten van het Nederlands Asbestose Panel (NAP) inzake de afhandeling van aanvragen voor financiële compensatie van patiënten met asbestose. Sinds april 2014 behandelt het IAS aanvragen voor schadevergoeding voor de ziekte asbestose. Tot 1 april 2016 heeft het NAP 207 aanvragen beoordeeld. Voor 70 aanvragen was de beoordeling ‘compatibel met asbestose’. Bron: Hagmolen of ten Have, W. e.a. (2016).