Het eerste Machiel van der Woude stipendium is op 20 januari 2017 uitgereikt aan Ivo Wiertz. De onderzoeker van het St Antonius ziekenhuis Nieuwegein kan met het stipendium een onderzoek doen naar de genetische aanleg voor het krijgen van de ziekte asbestose. 

Het Machiel van der Woude stipendium wil nieuw onderzoek in Nederland naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of behandeling van asbest geïnduceerde aandoeningen te stimuleren. Het stipendium bedraagt € 15.000,- en wordt jaarlijks uitgereikt. Het is genoemd naar Machiel van der Woude, de eerste directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). 

Het St Antonius ziekenhuis kan met dit bedrag verder onderzoek doen naar de vraag of genetische aanleg een rol speelt bij het ontstaan van asbestose. In de onderzoeksopzet worden asbestose patiënten en patiënten met pleuraplaques zonder longfibrose als twee groepen vergeleken. De hypothese luidt dat frequentie van een bepaald genotype hoger zal zijn in patiënten met asbestose dan in patiënten met pleuraplaques. 

Het stipendium werd uitgereikt op het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk te Amsterdam. Juryvoorzitter Rob van der Heijden sprak dat het winnende onderzoeksvoorstel zeer goed past binnen de missie van het Instituut Asbestslachtoffers: “Asbestose is een vreselijke ziekte. Het is belangrijk om meer te weten welke factoren ertoe bijdragen dat deze ziekte ontstaat. Op termijn kunnen we dan wellicht werknemers die langdurig zijn blootgesteld aan asbest beter behandelen, zodat de ziekte zich niet of in minder ernstige vorm ontwikkelt.” 

Het Machiel van der Woude stipendium wordt jaarlijks uitgereikt. Rond de zomer zal een nieuwe uitvraag worden opengesteld. Bron:IAS, 20 januari 2017