IAS presentatie op IMIG

30-09-2008

Het IAS heeft een presentatie verzorgd op de negende internationale conferentie van de International Mesothelioma Interest Group (IMIG). Deze conferentie vond plaats van 25 tot 27 september 2008 in congrescentrum de Meervaart in Amsterdam.
De IMIG is een groep medici met bijzondere belangstelling voor de ziekte maligne mesothelioom. De meeste bijeenkomsten op deze conferentie waren daarom gewijd aan medische onderwerpen. Eén bijeenkomst had een breder aandachtsgebied met als onderwerp: asbestslachtoffers: epidemiologie, monitoring, compensatie en bewustwording. Aan deze bijeenkomst werkte het IAS mee. Meer informatie vindt u op http://congres.imig-online.com/. Bron: IAS, 30 september 2008

TNS loopt goed

01-09-2008

De uitvoering van de regeling TNS loopt goed en voorziet in een behoefte. Dat meldt minister Cramer van VROM in een brief aan de Tweede Kamer, op grond van de cijfers van het eerste kwartaal 2008.
Zij vermeldt ook dat voor de niet-loondienstgebonden slachtoffers slechts in weinig gevallen een voor de kosten aansprakelijke partij aan te wijzen is. Daarom vervolgt zij haar overleg met het bedrijfsleven over het nemen van verantwoordelijkheid voor deze kosten. Het doel is een brede, billijke oplossing die, zo mogelijk, een einde maakt aan discussies en juridische procedures. Als tussenstap op weg naar die brede oplossing heeft Eternit de minister onlangs laten weten het inmiddels verlopen vrijwillige protocol voor milieuslachtoffers in de regio Goor te willen verlengen tot einde december 2009 en geografisch beperkt te verbreden. Bron: ministerie VROM, kamerstuk publicatiedatum:14 juli 2008. Voor meer informatie kijk op http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16541

IAS en asbestose

01-09-2008

Het IAS zou ook alle werknemers met de ziekte asbestose moeten helpen bij het verhalen van financiële schade. Dat meldt de FNV nadat haar Bureau Beroepsziekten voor het eerst via een schikking schadevergoeding wist binnen te halen voor een ex-werknemer van een staalbedrijf.
In de jaren zeventig was de medewerker tijdens zijn werkzaamheden als elektromonteur onbeschermd in aanraking met asbest geweest. Een paar jaar geleden kreeg hij voor het eerst last van de ziekte asbestose: een stoflongziekte waarbij verbindweefseling van de luchtwegen optreedt ten gevolge van asbestblootstelling. Bron: FNV Bureau Beroepsziekten, 22 juli 2008. Lees verder op http://www.bbzfnv.nl/nieuws/laatste_nieuws/fnv_wint_asbestosezaak.asp

Oproep FNV: leg asbestcontact vast

01-08-2008

FNV bouw roept werknemers op om van gebeurtenissen waarin zij in aanraking zijn gekomen met asbest nauwkeurig plaats, datum en werkgever bij te houden, evenals verklaringen van collega’s. Dit naar aanleiding van het omvangrijke asbestschandaal dat de Utrechtse milieupolitie begin juli samen met de arbeidsinspectie aan het licht gebracht
De renovatie van een pand gebeurde niet volgens de regels. Daardoor zijn werknemers bij het pand blootgesteld aan asbest. Bij het schandaal zijn vijftig partijen betrokken, waaronder bouw- en sloopbedrijven en de gecertificeerde asbestinventariseerder en asbestverwijderaar. In april dit jaar riep FNV op een nationaal asbestregister op te richten, dat bij het Instituut Asbestslachtoffers kan worden ondergebracht. Bron: ANP, diverse kranten, juli 2008.

Asbestkaart gaat internationaal

16-07-2008

In het Engelstalige wetenschappelijke tijdschrift “Annals of Occupational Hygiene” is een artikel gepubliceerd over de Asbestkaart. De Asbestkaart is een elektronisch systeem voor het beoordelen van historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994. Het systeem is in opdracht van het IAS ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit.
Op internet kan de Asbestkaart worden geraadpleegd op www.asbestkaart.nl. Bron: Swuste, P. et. al.(2008). Linking Expert Judgement and Trends in Occupational Exposure into a Job-Exposure Matrix for Historical Exposure to Asbestos in The Netherlands. Ann Occup Hyg. Jul.52(5):397-403.

Swuste, P. et. al.(2008). Linking Expert Judgement and Trends in Occupational Exposure into a Job-Exposure Matrix for Historical Exposure to Asbestos in The Netherlands. Ann Occup Hyg. Jul.52(5):397-403.
Abstract
The aim of this article was to describe the structure and content of a job-exposure matrix (JEM) for historical asbestos exposure in The Netherlands. The JEM contained 309 occupational
job title groups in 70 branches of industry during 10 periods of 5 years during 1945 till 1994, resulting in 3090 evaluations. Dutch sources on asbestos exposure measurements provided quantitative guidance for 69 evaluations (2.2%) in 25 occupational title groups. In addition, three databases from the UK Health and Safety Executive contributed to 222 evaluations (7.2%) and several other sources aided in another 133 evaluations (4.3%). These evaluations resulted in seven categories of exposure levels for all 3090 combinations of occupational title groups and periods. A verification process with five experts was used to adjust the assignments

FNV wil Nationaal asbestregister bij IAS

29-04-2008

De FNV wil een bundeling van kennis over asbest. Iedereen met vragen over de gevaarlijke stof moet terecht kunnen bij een Nationaal asbestregister. Volgens de FNV hebben gemeenten, grote bedrijven en asbestverwijderaars veel informatie maar wordt die vaak niet uitgewisseld. Een Nationaal asbestregister kan worden ondergebracht bij het Insitituut Asbestslachtoffers (IAS), dat gedragen wordt door sociale partners, verzekeraars en de overheid. De FNV kwam met het voorstel op Workers Memorial Day, de dag waarop slachtoffers van arbeidsongevallen worden herdacht. Bron: FNV, 28 april 2008. Meer http://www.fnv.nl/

IAS Jaarverslag 2007: meer dan 3000 aanvragen sinds 2000

29-04-2008

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 3033 aanvragen van asbestslachtoffers en nabestaanden in behandeling genomen. Deze groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. Dat staat in het jaarverslag over 2007. Het aantal aanmeldingen (503) was in 2007 aanzienlijk hoger dan in 2006 (371). Dat heeft onder andere te maken met de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financi&euml.le tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. In dat kader is in het verslag een interview te lezen met minister Cramer van VROM, het ministerie dat voor deze regeling verantwoordelijk is. Naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf biedt het jaarverslag een overzicht van het nieuws dat in 2007 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd en interviews met deskundigen op dit terrein. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website

IAS jaarverslag 2007: veel informatie over asbest en gezondheid

29-04-2008

Het jaarverslag geeft, naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf, een overzicht van het nieuws dat in 2007 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd. Highlights zijn de interviews: onder andere met minister Cramer van VROM over de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financiële tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. Epidemioloog Burdorf verwacht dat het aantal slachtoffers voorlopig nog niet zal dalen. TNO-onderzoeker Jan Tempelman vraagt aandacht voor de problematiek van van slecht gesaneerde gebouwen. Advocate Lydia Charlier meent dat het IAS-convenant dat 10 jaar geleden tot stand gekomen is, aan herbezinning toe is. Verder gesprekken met bestuursleden van het IAS: Rob van der Heijden, de nieuwe voorzitter en Bas de Mol, hoogleraar cardio thoracale chirurgie, die zijn visie geeft op de medische ontwikkelingen bij de ziekte mesothelioom. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website.

Nieuwe voorzitter IAS

06-12-2007

De heer M.R. van der Heijden is op 6 december jl. benoemd tot bestuursvoorzitter van het Instituut Asbestslachtoffers. De heer Van der Heijden (1945) was de afgelopen jaren burgemeester van de gemeente Zandvoort. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurlijke nevenfuncties. Hij volgt mevrouw M.L. Tiesinga-Autsema op, die augustus jl. na een periode van acht jaar terugtrad als bestuursvoorzitter. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 6 december 2007

Regeling tegemoetkoming voor asbestslachtoffers uitgebreid

29-11-2007

Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom hebben gekregen, kunnen sinds 1 december jl. in aanmerking komen voor een financi&euml.le tegemoetkoming van de overheid via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) of via de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS). Tot nog toe konden alleen werknemers daar aanspraak op maken. De tegemoetkoming moet in principe door de slachtoffers zelf worden aangevraagd. Voor de TNS-regeling geldt een overgangsperiode waarin nabestaanden een aanvraag kunnen indienen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Dat kan telefonisch (070-3068770), per e-mail (info@asbestslachtoffers.nl) of per post (postbus 16353, 2500 BJ Den Haag). Daarna beslist de SVB over de toekenning van de tegemoetkoming van &euro. 16.655. Het IAS doet ook onderzoek naar de mogelijke aansprakelijkheid van de (ex-) werkgever. Dit kan leiden tot een schadevergoeding van &euro. 54.133. De dienstverlening van het IAS is bij een volledige procedure voor asbestslachtoffers altijd kosteloos. Meer informatie vindt u op www.asbestslachtoffers.nl/ onder de menuknoppen aan de linkerkant van de welkomstpagina. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 29 november 2007