Voor alle mesothelioompatienten die een aanvraag indienen bij het IAS wordt een bevestiging van de diagnose gevraagd aan het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP), een expertpanel van pathologen. Sjoukje van der Bij onderzocht de diagnostiek bij 1498 mensen die zich tussen 2005 en 2008 bij het IAS hadden aangemeld. Bij 6% kon de diagnose op basis van uitsluitend pathologisch onderzoek niet worden bevestigd, o.a. wegens te weinig of onvoldoende betrouwbaar materiaal. Door middel van klinische beoordeling door meerdere longartsen werd bij 80% van deze groep alsnog de diagnose mesothelioom bevestigd. Van der Bij concludeert dat het belangrijk is zo snel mogelijk biopsiemateriaal bij mesothelioompatienten te verzamelen om de kans op bevestiging van de diagnose te vergroten.Dit onderzoek is door het IAS gefinancierd. Bron: Van der Bij, S. e.a. (2013).