IAS Monitor: meer dan 500 asbestslachtoffers per jaar

15-01-2013

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2010 (NKR) en 2011 (IAS). Inmiddels is het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt sinds 1990 bijna verdubbeld (1990: 270, 2010: 529). Momenteel ligt dit boven de 500 per jaar. Meer dan driekwart is boven de 65 bij diagnose. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers blijft toenemen. Provincies met een gemiddeld hogere mesothelioomincidentie zijn (in afnemende volgorde) Zeeland, Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel en Flevoland. Bron: IAS, januari 2013

Algemeen Informatieboekje vernieuwd

17-12-2012

Op www.ias.nl vindt u het vernieuwde informatieboekje over het Instituut Asbestslachtoffers. Hierin een toelichting op de werkwijze van het instituut en interviews. Jean Schrader, Henk Robbe en mevrouw Kranenburg zijn elk op verschillende wijze met asbest in aanraking geweest. Hun verhalen en ervaring met de bemiddeling door het IAS worden in het boekje verteld. U kunt de papieren uitgave bestellen bij het secretariaat van het IAS: secrias@ias.nl. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 17 december 2012.

Verslag Ronde Tafelgesprek IAS Monitor

23-10-2012

Op 22 augustus organiseerde het IAS een Ronde Tafelgesprek over de IAS Monitor. Inmiddels is hiervan een verslag op de IAS-website beschikbaar. De IAS Monitor laat op de website van het IAS in de vorm van interactieve figuren (flash) een aantal relevante cijfers zien over het asbestgebruik, de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom en specifieke kenmerken van asbestslachtoffers, zowel in Nederland als wereldwijd. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en uit de databanken van het IAS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beleidsmakers en experts op het gebied van asbest en gezondheid analyseerden welke onderzoeksvragen op het gebied van asbest en gezondheid relevant zijn, hoe de incidentie zich gaat ontwikkelen, op welke plekken blootstelling voorkomen moet worden en welke verbeteringen van de IAS Monitor worden voorgesteld. Na een presentatie van de monitor werden vier thema s aan de hand van vier stellingen behandeld.

Fietstocht voor asbestslachtoffers

24-09-2012

Op 16 september vond de Derde Christa Mensert Memorial Ride plaats, een fietstocht om geld in te zamelen voor asbestslachtoffers. Christa Mensert overleed in 2009 aan mesothelioom. Zij vroeg mensen geen bloemen mee te nemen naar haar begrafenis, maar een bijdrage te storten op de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers. De jaarlijkse fietstocht is uit dit verzoek voortgekomen. Bron: IAS, september 2012.

25-jarig bestaan Asbestslachtoffervereniging Nederland

15-09-2012

Op 8 september vierde de Asbestslachtoffervereniging Nederland (AVN) haar 25-jarig bestaan met een lustrumcongres. De vereniging werd in 1987 opgericht door Mia Widdershoven en haar zoon Leon die op 8 september afscheid nam als voorzitter. Mia Widdershoven en Lies Cijsouw werden koninklijk onderscheiden vanwege de grote betekenis die zij hebben gehad voor de rechten van asbestslachtoffers in Nederland. Bron: IAS, september 2012.

Ronde Tafelgesprek over IAS Monitor

23-08-2012

Op 22 augustus organiseerde het IAS een Ronde Tafelgesprek over de IAS Monitor. De IAS Monitor laat op de website van het IAS in de vorm van interactieve figuren (flash) een aantal relevante cijfers zien over het asbestgebruik, de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom en specifieke kenmerken van asbestslachtoffers, zowel in Nederland als wereldwijd. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en uit de databanken van het IAS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beleidsmakers en experts op het gebied van asbest en gezondheid analyseerden welke onderzoeksvragen op het gebied van asbest en gezondheid relevant zijn, hoe de incidentie zich gaat ontwikkelen, op welke plekken blootstelling voorkomen moet worden en welke verbeteringen van de IAS Monitor worden voorgesteld. In het algemeen werd geconcludeerd dat de Monitor veel gegevens bevat die niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor beleidsmakers en uitvoering relevant kunnen zijn. De IAS Monitor meldt bijvoorbeeld welke beroepsgroepen en sectoren in het verleden het grootste asbestrisico hadden. Mogelijk is dat nog steeds zo. Bovendien kan aan de hand van gegevens van milieuslachtoffers (tns) en slachtoffers die minder verwachte beroepen hadden het risico van incidentele of kortdurende asbestblootstelling nader worden onderzocht. Vier stellingen werden aan de hand van de IAS Monitor onderbouwd en met de deelnemers besproken.

IAS pleit voor landelijk asbestprotocol

07-08-2012

Er moet een landelijk asbestprotocol komen, zodat duidelijk is hoe groot het gevaar voor bewoners en omwonenden is. Dat vindt Machiel van der Woude, directeur van het IAS. Asbestonrust lijkt misschien een zomerhype, maar mensen in het hele land worden op het ogenblik bij het minste of geringste uit hun huis gezet en denken dat ze er aan dood gaan”, zegt Van der Woude. Als overheid moet je daar iets aan doen. Het gevoel van die mensen is heel belangrijk. Zijn pleidooi wordt ondersteund door asbestdeskundige Ton Witteman. Op het ogenblik schieten mensen telkens in een kramp. De overheid moet de asbestproblematiek eindelijk serieus gaan nemen. Vrijwel dagelijks halen branden en verbouwingen, waarbij asbest vrijkomt, het landelijke nieuws. Na de paniek in de wijk Kanaleneiland in Utrecht was er in augustus onrust in onder meer Wageningen, Westerhaar, Groningen, Stadskanaal en Rotterdam-Hoogvliet. Tientallen bewoners werden gesommeerd om uit veiligheidsoverwegingen hun huizen te verlaten. In al die gevallen zie je dat er slecht wordt gecommuniceerd en slaat de paniek toe, aldus Van der Woude. We moeten niet van incident naar incident blijven hollen, maar kiezen voor een goede gestructureerde reactie. Bron: nu.nl, 2 augustus 2012

IAS pleit voor vastleggen asbestblootstelling

07-08-2012

De gemeente Utrecht en/of de woningbouwcorporatie Mitros zouden een databank moeten aanleggen waarin de bewoners van de asbestflats zijn opgenomen. Leg de omstandigheden, de aantallen en de mensen zo goed mogelijk vast, dan kunnen we daar later bij nader onderzoek op terugvallen. Dat stelt Machiel van der Woude, directeur IAS naar aanleiding van het asbestdrama in Utrecht Kanaleneiland. Het IAS treft zelf voorbereidingen voor een register van alle mensen die met asbest in aanraking zijn geweest. Doel van het register is om oorzaak en gevolg van blootstelling aan asbest over langere tijd te kunnen vaststellen. Het zou volgens Van der Woude een gemiste kans zijn als de gegevens en de omstandigheden van de geevacueerde bewoners in Kanaleneiland niet zouden worden vastgelegd. Bron: Binnenlands Bestuur.nl, 31 juli 2012.

Korte overleving bij mesothelioom bevestigt noodzaak IAS

27-06-2012

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) schrijft over het artikel in het British Journal of Cancer naar aanleiding van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS (Van der Bij e.a., 2012). Van der Bij meldt daarin dat de overlevingsduur van Nederlandse patienten met mesothelioom nog steeds kort is (mediaan 333 dagen). Volgens het tijdschrift is de korte overleving na diagnose een sterk argument voor het bestaansrecht van het IAS. Terechte claims worden zo snel mogelijk toegewezen, om de kans te verhogen dat patienten de vergoeding nog bij leven ontvangen. Bron: NTvG, 27 juni 12.

Voorzitter Raad van Toezicht en Advies IAS, Jan Christoffel Gmelich Meijling, overleden.

11-06-2012

Op 2 juni 2012 is de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van het Instituut Asbestslachtoffers op 76-jarige leeftijd overleden. De heer Gmelich Meijling bekleedde sinds 2003 het voorzitterschap. Dat deed hij op slagvaardige en aimabele wijze, immer met grote betrokkenheid bij de problematiek van het asbestslachtoffer. Bedroefd, maar vol goede herinneringen en dankbaarheid gedenken wij de heer Gmelich Meijling. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe.