Ronde Tafelgesprek over IAS Monitor

23-08-2012

Op 22 augustus organiseerde het IAS een Ronde Tafelgesprek over de IAS Monitor. De IAS Monitor laat op de website van het IAS in de vorm van interactieve figuren (flash) een aantal relevante cijfers zien over het asbestgebruik, de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom en specifieke kenmerken van asbestslachtoffers, zowel in Nederland als wereldwijd. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en uit de databanken van het IAS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beleidsmakers en experts op het gebied van asbest en gezondheid analyseerden welke onderzoeksvragen op het gebied van asbest en gezondheid relevant zijn, hoe de incidentie zich gaat ontwikkelen, op welke plekken blootstelling voorkomen moet worden en welke verbeteringen van de IAS Monitor worden voorgesteld. In het algemeen werd geconcludeerd dat de Monitor veel gegevens bevat die niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor beleidsmakers en uitvoering relevant kunnen zijn. De IAS Monitor meldt bijvoorbeeld welke beroepsgroepen en sectoren in het verleden het grootste asbestrisico hadden. Mogelijk is dat nog steeds zo. Bovendien kan aan de hand van gegevens van milieuslachtoffers (tns) en slachtoffers die minder verwachte beroepen hadden het risico van incidentele of kortdurende asbestblootstelling nader worden onderzocht. Vier stellingen werden aan de hand van de IAS Monitor onderbouwd en met de deelnemers besproken.

IAS pleit voor landelijk asbestprotocol

07-08-2012

Er moet een landelijk asbestprotocol komen, zodat duidelijk is hoe groot het gevaar voor bewoners en omwonenden is. Dat vindt Machiel van der Woude, directeur van het IAS. Asbestonrust lijkt misschien een zomerhype, maar mensen in het hele land worden op het ogenblik bij het minste of geringste uit hun huis gezet en denken dat ze er aan dood gaan”, zegt Van der Woude. Als overheid moet je daar iets aan doen. Het gevoel van die mensen is heel belangrijk. Zijn pleidooi wordt ondersteund door asbestdeskundige Ton Witteman. Op het ogenblik schieten mensen telkens in een kramp. De overheid moet de asbestproblematiek eindelijk serieus gaan nemen. Vrijwel dagelijks halen branden en verbouwingen, waarbij asbest vrijkomt, het landelijke nieuws. Na de paniek in de wijk Kanaleneiland in Utrecht was er in augustus onrust in onder meer Wageningen, Westerhaar, Groningen, Stadskanaal en Rotterdam-Hoogvliet. Tientallen bewoners werden gesommeerd om uit veiligheidsoverwegingen hun huizen te verlaten. In al die gevallen zie je dat er slecht wordt gecommuniceerd en slaat de paniek toe, aldus Van der Woude. We moeten niet van incident naar incident blijven hollen, maar kiezen voor een goede gestructureerde reactie. Bron: nu.nl, 2 augustus 2012

IAS pleit voor vastleggen asbestblootstelling

07-08-2012

De gemeente Utrecht en/of de woningbouwcorporatie Mitros zouden een databank moeten aanleggen waarin de bewoners van de asbestflats zijn opgenomen. Leg de omstandigheden, de aantallen en de mensen zo goed mogelijk vast, dan kunnen we daar later bij nader onderzoek op terugvallen. Dat stelt Machiel van der Woude, directeur IAS naar aanleiding van het asbestdrama in Utrecht Kanaleneiland. Het IAS treft zelf voorbereidingen voor een register van alle mensen die met asbest in aanraking zijn geweest. Doel van het register is om oorzaak en gevolg van blootstelling aan asbest over langere tijd te kunnen vaststellen. Het zou volgens Van der Woude een gemiste kans zijn als de gegevens en de omstandigheden van de geevacueerde bewoners in Kanaleneiland niet zouden worden vastgelegd. Bron: Binnenlands Bestuur.nl, 31 juli 2012.

Korte overleving bij mesothelioom bevestigt noodzaak IAS

27-06-2012

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) schrijft over het artikel in het British Journal of Cancer naar aanleiding van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS (Van der Bij e.a., 2012). Van der Bij meldt daarin dat de overlevingsduur van Nederlandse patienten met mesothelioom nog steeds kort is (mediaan 333 dagen). Volgens het tijdschrift is de korte overleving na diagnose een sterk argument voor het bestaansrecht van het IAS. Terechte claims worden zo snel mogelijk toegewezen, om de kans te verhogen dat patienten de vergoeding nog bij leven ontvangen. Bron: NTvG, 27 juni 12.

Voorzitter Raad van Toezicht en Advies IAS, Jan Christoffel Gmelich Meijling, overleden.

11-06-2012

Op 2 juni 2012 is de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van het Instituut Asbestslachtoffers op 76-jarige leeftijd overleden. De heer Gmelich Meijling bekleedde sinds 2003 het voorzitterschap. Dat deed hij op slagvaardige en aimabele wijze, immer met grote betrokkenheid bij de problematiek van het asbestslachtoffer. Bedroefd, maar vol goede herinneringen en dankbaarheid gedenken wij de heer Gmelich Meijling. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe.      

In 2011 toename aanvragen slachtoffers met mesothelioom

28-03-2012

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2011 weer meer aanvragen in behandeling genomen dan in voorafgaande jaren. In 2011 ging het om 554 aanvragen, in 2010 544 en in 2009 526. Dat meldt het jaarverslag over 2011. In totaal heeft het IAS sinds de start in 2000 5256 aanvragen in behandeling genomen. De groep bestaat voor verreweg het grootste deel (90%) uit mannen. Bijna driekwart is op het moment van aanvraag boven de 65 jaar. 80% is als werknemer aan asbest blootgesteld. Meest voorkomende sectoren zijn de bouwnijverheid, inclusief installatiebranche en de industrie. Er is sprake van onderaanmelding door vrouwen. Van de bemiddelbare groep heeft meer dan de helft een volledige schadevergoeding ontvangen (2012: 59.536) en de rest een tegemoetkoming (2012: € 18.626). Bron: IAS, 28 maart 2012.

Nieuw bedrag TAS per 2012

27-12-2011

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken heeft het bedrag voor de tegemoetkoming inzake de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers per 1 januari 2012 vastgesteld op 18.626 euro. Bron: Staatscourant, 12 december 2011.

Opbrengst fietstocht voor IAS

12-09-2011

Op zondag 11 september was de tweede editie van de Christa Mensert Memorial Ride. Meer dan 100 mensen namen deel. De opbrengst van deze fietstocht kwam volledig ten goede aan het IAS. De tocht startte en eindigde in Leiderdorp en men kon kiezen tussen 25 en 70 kilometer.
Christa Mensert woonde in Leiderdorp tot zij in 2009 aan mesothelioom overleed. Zij zette zich veel in voor anderen en vroeg bij haar uitvaart geen geld aan bloemen uit te geven maar het in haar geest te doneren aan het Instituut Asbestslachtoffers. Hiermee zorgde zij voor een bijdrage aan het medisch onderzoek ten bate van lotgenoten. Haar man, Paco Busteros Leon, kwam erdoor op het idee deze fietstocht in het leven te roepen. Bron: Leiderdorp.nieuws.nl, 21 augustus 2011.

IAS Monitor 1989-2009: stabilisatie aantal mesothelioomslachtoffers

06-07-2011

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2009. Tussen 1989 en 2005 is het aantal mensen dat jaarlijks de diagnose mesothelioom kreeg gestegen van 274 tot 502. Sinds 2005 ligt dit aantal rond de 500 per jaar. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers blijft toenemen. Provincies met een gemiddeld hogere mesothelioomincidentie zijn (in afnemende volgorde) Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Limburg. Bron: IAS, juli 2011

IAS-jaarverslag 2010: nog steeds geen afname slachtoffers

26-04-2011

Het Instituut Asbestslachtoffers heeft in 2010 meer aanvragen in behandeling genomen dan in 2009 (544 i.v.t. 526) . Van een daling, ooit voorspeld, is dan ook zeker geen sprake. Dat meldt het jaarverslag over 2010. Na advies van het IAS kent de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 447 gevallen een tegemoetkoming van 18.106 euro toe aan asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Meer dan de helft van de groep die bemiddeld kon worden, ontvangt de volledige schadevergoeding van 57.111 euro. In totaal heeft het instituut de afgelopen 11 jaar 4702 aanvragen in behandeling genomen. De groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen. Tweederde is boven de 65 jaar. De dienstverlening van het IAS wordt in 2010 goed gewaardeerd door de aanvragers. Bron: IAS, 26 april 2011.