Jan Warning zal met ingang van 1 januari 2016 starten als directeur van het Instituut Asbestslachtoffers. Hij volgt Machiel van der Woude op die per 1 januari 2016 met pensioen gaat.

Dr. J.M. Warning (1956) is thans directeur van de Stichting Arbouw, het kennis- en service-instituut van de bouwnijverheid. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als directeur van het Bureau Beroepsziekten FNV.

Jan Warning studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2000 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘Werkdruk nieuw vakbondsthema. Voorbeelden van vakbondsinitiatieven in de dienstensector’.