Op 12 november jl. werd asbestexpert Jan Tempelman tijdens de Nationale Asbestconferentie te Rotterdam geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Tempelman kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door locoburgemeester Jan Jaap Kolkman uit zijn woonplaats Deventer.
In zijn toespraak memoreerde de locoburgemeester dat Tempelman mede aan de wieg stond van vrijwel alle normen op het gebied van asbest. “En als de wetenschap met nieuwe inzichten kwam, zette hij zich in voor aanscherping van die normen. Mede door zijn inzet werd asbest in 1993 uiteindelijk verboden. Daarna verrichtte hij belangrijk werk voor de maatschappelijke vervolgtaak: het inventariseren en saneren van asbest uit de ontelbare ruimtes en terreinen in het land. Daarnaast zette hij zich in voor de slachtoffers van blootstelling aan asbest”, aldus Kolkman.
Met de gehele asbestsector in Nederland heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bijzondere waardering voor Jan’s langdurige en persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten die hebben bijgedragen aan het onderzoek op het gebied van asbest. Deze waardering werd in 2012 onderstreept toen hij in 2012 namens het IAS de Prof. Job de Ruiterprijs ontving voor zijn indrukwekkende werk op asbestgebied.