In de maartuitgave van de Nieuwsbrief Asbest van de Inspectie SZW voor toezichthouders asbest staat een interview met Simone Aarendonk, beleidsmedewerker IAS. Via de IAS Monitor brengt het IAS op www.ias.nl kenmerken van asbestslachtoffers in beeld, van mensen met mesothelioom die zich tussen 2000 en 2013 bij het IAS hebben aangemeld voor bemiddeling. De IAS Monitor laat zien dat relatief veel slachtoffers in het verleden met hittebestendige en isolerende toepassingen van asbest hebben gewerkt. Er zou daarom meer aandacht moeten komen voor mensen die door hun werk nú nog met dergelijke toepassingen in aanraking kunnen komen. Zoals monteurs die in gesloten ruimtes in oudere (openbare) gebouwen en in de industrie aan leidingen en verwarmingsinstallaties werken. Daarnaast is het natuurlijk goed dat gelet wordt op eventuele risico’s voor de andere gebruikers van die gebouwen en industriële installaties. Bron: Nieuwsbrief Inspectie SZW, 17 maart 2015.