De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2013 (NKR) en een deel van de IAS-cijfers over 2014. Te zien is dat in Nederland in 2013 meer dan 500 mensen de diagnose mesothelioom kregen. Daarvan was bijna 90% man en meer dan driekwart  boven de 65 op het moment dat de diagnose werd gesteld. Bij verreweg het grootste deel is blootstelling in het werk de oorzaak van de ziekte. Als naar de ontwikkeling in de kenmerken van slachtoffers gekeken wordt, vallen de volgende zaken op.