Op www.ias.nl vindt u het vernieuwde informatieboekje over het Instituut Asbestslachtoffers. Hierin een toelichting op de werkwijze van het instituut en interviews. Jean Schrader, Henk Robbe en mevrouw Kranenburg zijn elk op verschillende wijze met asbest in aanraking geweest. Hun verhalen en ervaring met de bemiddeling door het IAS worden in het boekje verteld. U kunt de papieren uitgave bestellen bij het secretariaat van het IAS: secrias@ias.nl. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 17 december 2012.